Usługi profesjonalne | Lexmark Polska

Usługi profesjonalne

Lexmark może poszczycić się dogłębną znajomością technologii i unikatową wiedzą specjalistyczną uzyskaną w trakcie opracowywania szytych na miarę rozwiązań do drukowania dla tysięcy organizacji. Wykorzystujemy je, aby pomóc klientom w odkryciu ukrytych możliwości ich środowisk druku oraz wdrożyć strategie i procesy mające na celu usprawnienia przepływu informacji w ramach prowadzonej działalności.

Dział usług profesjonalnych, zajmujący się konsultingiem w ramach firmy Lexmark, zapewnia możliwość zastosowania naszej eksperckiej wiedzy w określonej sytuacji firmy w celu zaprojektowania i dostarczenia praktycznych rozwiązań pozwalających zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty w całym środowisku druku. Oferta usług profesjonalnych obejmuje konsultacje związane z oceną zastanego środowiska, projektowanie systemu oraz wdrożenie. Usługi są realizowane w trzech formach:

Programy wykrywania

Większość organizacji nie docenia wpływu cyklu życia dokumentacji i usług związanych z drukiem na wyniki finansowe firmy. Oddziałują one nie tylko na inwestycje kapitałowe i koszty operacyjne, lecz także na produktywność użytkowników i poziom satysfakcji, które istotnie wpływają na wyniki firmy. Zwiększenie efektywności drukarek, kopiarek, faksów i urządzeń skanujących podłączonych sieciowo jak i lokalnie może bezpośrednio przekładać się na wzrost wydajności.

Projektowanie i integracja rozwiązań

Wiele rutynowych zadań przetwarzania wydruków można zautomatyzować, pozwalając pracownikom skupić się na bardziej istotnych kwestiach. Lexmark oferuje doświadczenie w zakresie automatyzacji procesów obsługi dużej liczby wydruków, w tym rozwiązania migracji z dokumentów papierowych na cyfrowe, które pozwalają przyspieszyć przepływ informacji w celu uzyskania lepszej wydajności oraz oszczędności w całej organizacji, a także zwiększyć produktywność i konkurencyjność firmy.

Inżynierowie sprzedaży

W firmie Lexmark zdajemy sobie sprawę z problemów, jakie wynikają ze stosowania rozwiązań drukujących i procesów obiegu dokumentów. Zespół konsultantów technicznych firmy Lexmark służy pomocą w zakresie ograniczenia liczby wydruków, bezpiecznego druku, bezpieczeństwa, upraszczania procesów oraz aplikacji i konsolidacji urządzeń. Wspieramy klienta na każdym etapie, od oceny stanu bieżącego do wdrożenia stanu docelowego, będącego realizacją zaplanowanej wizji. Pracownicy techniczni działu sprzedaży firmy Lexmark pracują razem z klientem podczas rozwiązywania problemów związanych z wydrukami w firmie i procesami obiegu dokumentów. Będą również stanowić wsparcie przy realizacji pojawiających się w przyszłości potrzeb na drodze rozwoju firmy.

Jesteś zainteresowany?

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z firmą Lexmark