Rozwiązania dotyczące usług finansowych | Lexmark Polska

Rozwiązania dotyczące usług finansowych

industry finance banner

Uprość zarządzanie dokumentami, zmniejsz liczbę błędów, podnieś poziom bezpieczeństwa, ochrony prywatności i zgodności z przepisami.

Rozwiązania firmy Lexmark przeznaczone dla branży usług finansowych automatyzują przepływy pracy oparte na dokumentacji papierowej, przyspieszają przetwarzanie danych, a także zwiększają bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Rozwiązanie firmy Lexmark do przechwytywania dokumentów w oddziałach

Dzięki rozwiązaniu firmy Lexmark do przechwytywania dokumentów w oddziałach instytucje bankowe i finansowe mogą praktycznie wyeliminować ręczne przetwarzanie dokumentów używanych do otwierania nowych kont, przetwarzania wniosków kredytowych i administrowania produktami inwestycyjnymi. Korzyści wynikające ze stosowania tego rozwiązania obejmują mniejsze zużycie i marnotrawstwo papieru oraz redukcję błędów i opóźnień.

Rozwiązania do bezpiecznego drukowania czeków papierowych

Specjalnie opracowane drukarki laserowe firmy Lexmark w połączeniu z wysokiej jakości nabojami MICR i oprogramowaniem do bezpiecznego drukowania czeków firmy Source Technologies pomagają zapobiegać oszustwom i kradzieżom, a także umożliwiają bezpieczne generowanie wysokiej jakości dokumentów MICR na zwykłym papierze czekowym.

Rozwiązanie firmy Lexmark do przetwarzania faktur

Rozwiązanie firmy Lexmark do przetwarzania faktur umożliwia przechwytywanie faktur, rachunków i sprawozdań w miejscu użycia i ich elektroniczne kierowanie do dalszego przetwarzania. Rozwiązanie wyodrębnia ważne dane i rejestruje je przy użyciu oprogramowania finansowego klienta w celu szybkiego uzgodnienia faktur, co pozwala uzyskać rabaty od dostawców.

Rozwiązanie firmy Lexmark do obsługi rekrutacji i zatrudniania

Dzięki rozwiązaniu firmy Lexmark do obsługi rekrutacji i zatrudniania można elektronicznie przechwytywać, śledzić, kierować i udostępniać wszystkie dokumenty związane z przyjmowaniem nowych pracowników oraz zarządzać nimi, aby szybko wdrożyć nowe osoby. Rozwiązanie automatycznie powiadamia wszystkie zainteresowane działy o nowych pracownikach i zapewnia zatrudniającym kierownikom, pracownikom działu kadr i innym osobom dostęp do kluczowych informacji.

Jesteś zainteresowany?

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z firmą Lexmark