Sustainability background

Zrównoważony rozwój

Ogranicz swój wpływ na środowisko i popraw swoje wyniki.

 [MP4 01:45]

Lexmark oferuje zrównoważone rozwiązania w całym cyklu eksploatacji produktów, rozpoczynając już od zrównoważonego projektu, co sprzyja wydajnemu użyciu w przypadku ponownego wykorzystania i recyklingu. Obejrzyj teraz. 

Jako firma myśląca o zrównoważonym rozwoju, chcesz: 

 • Minimalizować swoje oddziaływanie na środowisko
 • Pracować ze skoncentrowanymi na środowisku partnerami
 • Komunikować na rynku swoje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ograniczyć ilość odpadów oraz stosować ponowne wykorzystywanie, recykling i zwiększyć wydajność

Lexmark pomoże Ci we wszystkim.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki Lexmark może pomóc Ci osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, skontaktuj się z nami już teraz.

Green Triangle

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, często można przeoczyć druk.

Urządzenia Lexmarka są produkowane z materiałów uzyskanych ze zrównoważonych źródeł i zaprojektowane w taki sposób, aby miały minimalny wpływ na środowisko w całym cyklu drukowania. 

Ogranicz swój wpływ na środowisko i popraw swoje wyniki. 

Dzięki dłuższej eksploatacji urządzeń i oszczędności materiałów eksploatacyjnych za pomocą digitalizacji łańcucha dostaw, możesz minimalizować swoje koszty. Nasz system druku zaprojektowano z myślą o trwałych komponentach obrazujących, co pozwala oszczędzać zasoby, ograniczać ilość odpadów i wymaga mniejszej ilości konserwacji, więc można oszczędzać środki w całym okresie eksploatacji każdego urządzenia.

Twój partner w zrównoważonym rozwoju

Mamy duże doświadczenie w zakresie odpowiedzialnych, zrównoważonych praktyk, a także otrzymaliśmy wiele nagród i certyfikatów, które potwierdzają nasze wysiłki. Chcielibyśmy, aby do 2035 roku wszystkie działania Lexmarka były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Nasza wiodąca oferta usług zarządzania drukiem (MPS) jest zintegrowana z programami przyjaznymi dla środowiska, a gruntowna znajomość branży pozwala nam na zapewnienie rozwiązań prowadzących do zrównoważonego rozwoju. Możemy również zapewnić wsparcie w spełnieniu specyficznych wymagań branżowych i stosowaniu najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska.

Możemy pomóc Ci usprawnić działanie firmy i ograniczyć wpływ na środowisko dzięki:

 • Ekologicznej konstrukcji
 • Wydajnemu użytkowaniu
 • Odpowiedzialnemu ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi

Przyjrzyjmy się podejściu Lexmarka do celów zrównoważonego rozwoju.

Green Triangle

Wsparcie w zrównoważonym rozwoju– od początku do końca

4 devices in a row

Lexmark oferuje największą liczbę modeli drukarek o znacznej zawartości wtórnych tworzyw sztucznych – obecnie w ilościach cztery razy większych niż największa konkurencja.

Green Triangle

Ekologiczna konstrukcja

Produkty Lexmarka są projektowane z myślą o minimalnym oddziaływaniu na środowisko w całym okresie eksploatacji, włącznie z produkcją i dystrybucją.

Nasz projekt zgodny z celami zrównoważonego rozwoju obejmuje:

 • Solidne, fabryczne metalowe ramy
 • Staranny wybór materiału
 • Wbudowane elementy z wtórnego tworzywa sztucznego pochodzącego z odpadów pokonsumpcyjnych i poddanego recyklingowi (PCR)
 • Wbudowane czujniki, które pozwalają ocenić poziom tonera i konieczność obsługi serwisowej
 • Podzespoły obrazujące o długiej żywotności, w tym kasety z tonerem o wysokiej wydajności Unison™
 • Materiały eksploatacyjne przeznaczone do ponownego wykorzystania i recyklingu
 • Dodatkowa pamięć i wielordzeniowa moc obliczeniowa
 • Aktualizacje zabezpieczeń
 • Zaawansowane funkcje energooszczędne i zachowania pojemności tonerów
Sustainability Logo

Projektujemy nasze produkty, usługi i rozwiązania w przemyślany sposób, co obejmuje nie tylko dłuższą żywotność naszych urządzeń, ale też mniej dostaw na miejsce i mniejszą ilość interwencji na urządzeniu, oszczędzając energię, pieniądze i zużycie materiałów, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

Cykl życia produktów Lexmarka wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym

product life cycle
product life cycle design phase

​Projekt
Wybór materiałów
Trwałe części
​​​Energooszczędne projekty

manufacturing phase of the product life cycle

​​Produkcja
Często stosowane komponenty
​​Materiały z recyklingu, w tym PCR w obiegu zamkniętym

distribution phase of the product life cycle

​Dystrybucja
Zwarta konstrukcja
​​​Przemyślana konstrukcja opakowania
​​​Regionalna produkcja

use phase of the product life cycle

​Użytkowanie
​​Automatyczne drukowanie dwustronne
Tryby oszczędzania energii
​​Kasety o wysokiej wydajności
​​Inteligentna konserwacja drukarki

end-of-life phase of the product life cycle

Koniec eksploatacji
​​Łatwe w obsłudze programy zbiórki w celu ponownego wykorzystania i recyklingu
​​Odnawianie i recykling na miejscu
​​Materiały wykorzystywane do produktów następnej generacji

Sustainability background
White Triangle

Lexmark skorzystał z własnego rozwiązania Cloud Print Management , aby wyeliminować ponad 100 lokalnych serwerów druku.

Green Triangle

Wydajne użytkowanie

Zrównoważony rozwój rozpoczyna się wraz z planowanym zrównoważonym rozwojem, ale jest kontynuowany dzięki naszymi usługom, rozwiązaniom i programom, które ograniczają zużycie papieru i zapewniają wydajne korzystanie z urządzeń w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju przez cały okres eksploatacji urządzenia.

Za pośrednictwem Lexmarka można korzystać z:

Odpowiedzialne ponowne wykorzystanie i recykling

W ramach koncentracji na rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oferujemy usługi i programy umożliwiające recykling materiałów eksploatacyjnych i sprzętu.


ISRI award

2020 Design for Recycling® Award
Coroczna nagroda jest przyznawana producentom, którzy aktywnie wdrożyli założenia Design for Recycling® w swoich produktach i procesach produkcyjnych.


Dzięki programowi zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) zwrot kaset z tonerem do naszych centrów recyklingu jest bezpłatny i łatwy.

 Program zbierania zużytych urządzeń Lexmarka (LECP) umożliwia recykling odpadów elektronicznych, w tym drukarek po zakończeniu ich okresu eksploatacji.

Poprzez podejmowanie wymienionych działań nie tylko wpieramy innowacyjność i rozwój gospodarczy, ale też wspomagamy zrównoważone drukowanie bez kompromisów w zakresie jakości.

CX331 CX series Right Environmental Changing cartridge

W ciągu ostatnich 14 lat Lexmark był w stanie wykorzystać prawie 27 tysięcy ton materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji kaset z tonerem do drukarek laserowych.

Green Triangle