CPM header illustration

Lexmark Cloud Print Management

Uproszczenie drukowania opartego na chmurze, usprawnienie zarządzania flotą i większe bezpieczeństwo dzięki drukowaniu z chmury

Innowacyjna technologia drukowania, rzeczywiste korzyści

Szybsze, bezpieczniejsze drukowanie oparte na chmurze z mniejszym obciążeniem zasobów informatycznych. Możliwość monitorowania wykorzystania druku i wyświetlania danych w celu podejmowania lepszych decyzji, przy jednoczesnym zapewnieniu wiodącego w branży poziomu bezpieczeństwa, kontroli i wydajności w chmurze.

Dzięki Lexmark Cloud Print Management możesz wysyłać dokumenty z komputera, tabletu lub smartfona do dowolnej drukarki Lexmark dostępnej w Twojej firmie. Miesięczny abonament daje możliwość płacenia w dowolny sposób, zapewniając elastyczne zarządzanie drukowaniem dopasowane do Twoich potrzeb i budżetu.

Zobacz jak działa Lexmark Cloud Print Management

CPM video thumbnail
n6 grey6 triangle

Dzięki wykorzystaniu przez firmę Lexmark rozwiązania Cloud Print Management pozbyliśmy się wszystkich naszych serwerów druku, co umożliwiło oszczędność wynoszącą ponad 650 000 dolarów rocznie. Osiągnęliśmy także:

54%

obniżenie wydatków na drukowanie

48%

obniżenie liczby wydrukowanych stron

77%

zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych

Lexmark Cloud Print Management zapewnia użytkownikom końcowym łatwość obsługi... (i) pracownicy działu IT nie będą więc musieli poświęcać czasu i wysiłku, by skonfigurować rozwiązanie i nim zarządzać, szczególnie w porównaniu z lokalną konkurencją.

IT Support
cloud services
White Triangle

Lepsze drukowanie zaczyna się w chmurze

Wyeliminuj niepotrzebne wydruki

Gromadzenie stosów zadrukowanego papieru lub wyrzucanie ich natychmiast po wydrukowaniu oznacza kosztowne marnotrawstwo. Dzięki Lexmark CPM zadanie drukowania jest przechowywane w chmurze do momentu, gdy użytkownik jest gotowy do pobrania stron. Oznacza to, że możesz kontrolować, kiedy i ile stron zostanie wydrukowanych, eliminując odpady. Pozwala nawet ustalić limity dla poszczególnych użytkowników i grup lub ograniczyć możliwości urządzeń, na przykład drukowanie w kolorze.

Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem

Wydrukowane dokumenty mogą zawierać dane poufne lub prywatne, zwiększając ryzyko związane z kwestiami personalnymi, prawnymi lub konkurencją. Zamiast przesyłać dokumenty za pośrednictwem serwera druku do wyznaczonej drukarki, gdzie strony pozostają na widoku do czasu ich odebrania przez użytkownika, są one kierowane do chmury firmy Lexmark, w której są przechowywane w oddzielnej kolejce do czasu uwierzytelnienia użytkownika na drukarce za pomocą kodu PIN lub identyfikatora.

Ułatwienia i oszczędności dzięki subskrypcji

Program Lexmark CPM jest usługą subskrypcji, która pozwala łatwo skalować system w przypadku zmiany potrzeb firmy bez dokonywania dodatkowych inwestycji w infrastrukturę drukowania. Ceny są oparte na liczbie zakupionych licencji użytkownika lub urządzenia. Możesz dodawać nowych użytkowników i urządzenia bez konieczności dodawania dodatkowego sprzętu drukującego ani personelu.

Zachowaj drukowanie w obrębie swojej sieci

Gdy ze względu na uwarunkowania branżowe i prawne nie jest możliwe zwalnianie wydruków wyłącznie w oparciu o chmurę, nasza hybrydowa opcja umożliwia przechowywanie zadań na komputerach użytkowników i ich późniejsze zwalnianie zamiast wysyłania zadań drukowania poza sieć lub do chmury. Pozwala to zapewnić oszczędności i bezpieczeństwo jak w przypadku rozwiązania zwalniania wydruków opartego na chmurze, jednak bez utraty korzyści wynikających z gromadzenia metadanych zadań drukowania do celów związanych z raportowaniem i zarządzaniem.

Drukowanie mobilne w podróży

Oprócz pełnej obsługi drukowania z urządzeń pracujących w środowiskach Mac, Windows i Chromebook rozwiązanie Lexmark CPM umożliwia również drukowanie z urządzeń przenośnych. Niezależnie od tego, czy użytkownik urządzenia przenośnego inicjuje zadania drukowania ze smartfona lub tabletu, może zwolnić swoje dokumenty na dowolnym urządzeniu Lexmarka w ramach organizacji, do którego ma dostęp w danym czasie i miejscu.

Udostępniaj i kontroluj drukowanie globalnie

Użytkownikom można udostępnić opcję zwalniania dokumentów z dowolnego autoryzowanego urządzenia w jednej lub wielu lokalizacjach, co pozwala ograniczyć korzystanie z trudnych do monitorowania drukarek osobistych. Można nawet zredukować liczbę wykorzystywanych w sieci komputerowej urządzeń o rozbudowanych funkcjach — np. drukarek obsługujących format tabloid, z funkcjami wykańczania czy drukowania w kolorze — promując udostępnianie za pośrednictwem usług zarządzania drukiem.

HISTORIA SUKCESU

Korzyści z CPM

Partnerstwo z firmą Lexmark w celu zoptymalizowania architektury drukowania pozwoliło firmie, która zarządza majątkiem, skupić się na najważniejszej kwestii, jaką jest obsługa klientów.

Polecane dla Ciebie

RAPORT FIRMY

Przeczytaj, dlaczego program CPM został nagrodzony przez Buyers Lab

BROSZURA

Oto bezpieczne zwalnianie wydruków połączone z prostotą usług w chmurze  

USŁUGI

Usługi zarządzania drukiem
Wizja prostoty druku, większego bezpieczeństwa, oszczędności i zrównoważonego rozwoju.

ROZWIĄZANIE

Universal Print
Lexmark obsługuje rozwiązanie Universal Print firmy Microsoft do drukowania w chmurze, które można zintegrować z programem CPM.