Materiały eksploatacyjne objęte ograniczoną gwarancją Lexmarka | Lexmark Polska

Materiały eksploatacyjne objęte ograniczoną gwarancją Lexmarka

Materiały eksploatacyjne do drukarek laserowych

Produkt Okres gwarancji

Naboje drukujące do drukarek laserowych

Ograniczona dożywotnia gwarancja*

Kasety z tonerem*

Ograniczona dożywotnia gwarancja*

Zespoły/zestawy fotoprzewodnikowe**

Ograniczona dożywotnia gwarancja*

Zespoły/zestawy obrazujące**

Ograniczona dożywotnia gwarancja*

Zespoły/zestawy wywoływacza**

Ograniczona dożywotnia gwarancja*

Butelki/pojemniki na zużyty toner**

Ograniczona dożywotnia gwarancja*

* Ograniczona dożywotnia gwarancja nie dotyczy kaset do drukarek laserowych, które zostały ponownie napełnione, ani takich, które są opróżnione na skutek normalnego użytkowania. Gwarancja obowiązuje do chwili pojawienia się komunikatu o niskim poziomie tonera na przykład „Niski poziom tonera”.
** Ograniczona dożywotnia gwarancja na zespoły/zestawy fotoprzewodnikowe, zespoły/zestawy obrazujące, zespoły/zestawy wywoływacza oraz/lub butelki/pojemniki na zużyty toner obowiązuje do chwili pojawienia się komunikatu o niskim poziomie zestawu obrazującego na przykład „Niski poziom mat. ekspl.”. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych innych producentów, które mogłyby spowodować uszkodzenie zespołów/zestawów fotoprzewodnikowych, zespołów/zestawów obrazujących, zespołów/zestawów wywoływacza oraz/lub butelek/pojemników na zużyty toner powoduje unieważnienie ograniczonej dożywotniej gwarancji Lexmarka na materiały eksploatacyjne. 

Materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych

Produkt 1 rok

Naboje do drukarek atramentowych

X

Materiały eksploatacyjne do urządzeń przetwarzających tekst

Produkt 1 rok

Taśma do drukarek igłowych 6400, 6408 i 6412

X

Taśma do drukarek igłowych Lexmark 4227 i 4227 plus

X

Taśma do drukarek igłowych Lexmark z serii 23xx

X

Taśma do drukarek igłowych z serii 24xx

X

Taśma do drukarek igłowych z serii 25xx

X

Taśma do drukarek igłowych z serii 25xx+

X