Program zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP) | Lexmark Polska

Program zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP)

file

A simple way to be part of the Circular Economy

Wszyscy mamy do odegrania ważną rolę w ograniczaniu naszego negatywnego oddziaływania na środowisko. Dzięki programowi zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP) bycie odpowiedzialnym wcale nie musi być trudne ani pogarszać wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. LCCP stanowi połączenie wydajnej logistyki i usług z innowacyjnymi narzędziami tworzącymi proces zbierania, recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów, który jest nowoczesny, wydajny i idealnie dostosowany do zużycia w Twojej firmie. Lexmark ponosi koszty przesyłki zużytych kaset, ale oferuje też wygodny dostęp do informacji i interaktywnych narzędzi online, które ułatwiają planowanie odbiorów, śledzenie zwrotów, zamawianie pojemników na zużyte materiały itd.

Zacznij już dziś! 

Niezależnie od wielkości Twojej firmy mamy Program zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP) idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Wybierz wielkość firmy poniżej, aby zacząć jeszcze dziś...

file


Dlaczego warto wziąć udział?

file

Odpowiedzialność

file

Ekologia

file

Wygoda i prostota

file

Bezpłatnie

file
file
file

Zgodność sprzętu Lexmark z Dyrektywą 2012/19/EU

Lexmark jest dostawcą produktów i usług, który troszczy się o środowisko naturalne i przestrzega Dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa ta reguluje prawidłowe procesy utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego, w tym wielu materiałów eksploatacyjnych związanych z produktami elektrycznymi. W zgodzie z tą Dyrektywą produkty Lexmarka zawierające elementy elektroniczne są teraz oznaczone etykietami według specyfikacji WEEE i są zgodne z Europejską Normą EN50419. Produkty oznaczone symbolem WEEE powinny być zwrócone do wyznaczonego punktu zbierania i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, np. w ramach naszego programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka.

file

Korporacyjne wkłady drukujące Lexmarka

Odpowiedzialne drukowanie jest teraz jeszcze łatwiejsze


Korporacyjne wkłady drukujące to najbardziej ekologiczne spośród wszystkich dotychczasowych propozycji Lexmarka. Niektóre komponenty i materiały, takie jak plastiki i opakowania, mogą być nawet w 100% wykonane z surowców odzyskanych w ramach programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka.

file

Historia wymiernych efektów

  • Wszystkie wkłady zbierane przez Lexmarka są w 100% ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. To oznacza brak śmieci i zerowe spalanie.
  • W ubiegłym roku klienci Lexmarka zwrócili ponad 35% wszystkich kupionych kaset z tonerem.
  • Od 1996 roku Lexmark ponownie wykorzystał 19 milionów kilogramów materiału zebranego z kaset.
  • 1 z 3 zebranych kaset została ponownie wykorzystana do produkcji korporacyjnych kaset drukujących Lexmark.
  • Nowe kasety Lexmarka zawierają do 28% materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu (PCR).

file

Oficjalne nagrody branżowe


file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file