Thought Leadership

Infrastruktura druku w chmurze usprawni długoterminową transformację cyfrową

Badanie IDC przygląda się problemom, które obecnie utrudniają postęp DX, aby podkreślić możliwości, procesy i korzyści wynikające z przeniesienia infrastruktury druku do chmury.

Infrastruktura druku w chmurze usprawni długoterminową transformację cyfrową

ETYKIETY: Cloud Services, Internet of Things , Managed Print Services (MPS), Thought Leadership, Digital Thread

Badania przeprowadzone przez IDC zdecydowanie wykazały, że migracja do chmury jest najważniejszym priorytetem IT w zakresie wsparcia przyszłych inicjatyw transformacji cyfrowej. Większość organizacji przechodzących tę transformację uważa, że istniejąca infrastruktura i starsze procesy mają niekorzystny wpływ na ich plany. 

Od starszych drukarek po modernizację i racjonalizację portfolio technologicznego, jako przeszkody w transformacji cyfrowej IDC wymieniło integrację nowych inwestycji technologicznych z istniejącą infrastrukturą IT oraz wygaszanie starszych procesów. 

W przeszłości inicjatywy związane z transformacją cyfrową nie doceniały wagi druku – stanowi on przecież znaczną część tradycyjnej infrastruktury w organizacji. IDC raportuje, że w bardziej tradycyjnych modelach informatycznych, floty drukarek z czasem rozrastały się, obejmując wiele różnych marek i urządzeń. Różnorakie oprogramowania oraz złożona obsługa tak wielu różnych maszyn znacznie utrudniały zarządzanie. Większość organizacji przechodzących tę transformację uważa, że istniejąca infrastruktura i starsze procesy mają niekorzystny wpływ na ich plany.  

W konsekwencji 57% organizacji twierdzi, że tradycyjne podejście do druku osłabia zdolność do realizacji strategicznych inicjatyw DX.  Zarzadzanie drukiem może okazać się jednym z najszybszych i najłatwiejszych posunięć w organizacji w zakresie transformacji cyfrowej. Co to więc oznacza? Ostatecznie w swoim ogólnym planowaniu DX organizacje muszą uwzględnić ekosystem druku. W ten sposób organizacja może odnieść istotne korzyści, takie jak: 

  • Większe bezpieczeństwo druku i dokumentów 
  • Udoskonalenia operacyjne w druku dzięki wykorzystaniu analizy danych 
  • Możliwość integracji druku z innymi strategicznymi inicjatywami IT 
  • Możliwość przejścia do chmury 
  • Usprawniona obsługa technologii IoT 

Lexmark Cloud Print Infrastructure-as-a-Service zapewnia organizacjom dostęp do nowoczesnego środowiska druku poprzez usługę subskrypcji – zastępując flotę drukarek bez ponoszenia kosztów posiadania i zarządzania infrastrukturą. Dzięki opłacie za wydajność druku, organizacje mogą obniżyć wydatki kapitałowe, wyeliminować fizyczną infrastrukturę oraz dostosować się do aktualnych wyzwań rynkowych przy rosnącej liczbie pracowników pracujących z domu. 

Wykonaj prosty krok w podróży DX z Lexmark Cloud Print Infrastructure as a Service.