Informacje firmowe | Lexmark Polska

Informacje firmowe

Oddział Lexmark:

Lexmark International Polska Sp. z o. o.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
Polska

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS: 0000169580
NIP: 897-10-13-280

Kapitał zakładowy: 91 500 PLN