Lexmark Markvision Enterprise

Konfigurer enhetsinnstillinger og oppdater sikkerhetspolicyer på en enkel måte


black triangle

Lexmark Markvision Enterprise

Markvision Enterprise er en brukervennlig utskriftsbehandlingsløsning som gjør det enkelt å konfigurere enhetsinnstillinger og oppdatere sikkerhetspolicyer. Kraftige funksjoner som vanlig konfigurering, automatisk administrasjon av sertifikater og planlagte fastvareoppdateringer reduserer belastningen på IT-medarbeiderne. Og det beste ved det hele er at Markvision Enterprise er gratis tilgjengelig for organisasjonen.

Last ned Markvision Enterprise

Administratorveiledning (kun på engelsk)

Produktmerknader (kun på engelsk)

Hjelpevideoer (kun på engelsk)

Enhetsbehandlingsarkiv

Markvision Enterprise

Øk utskriftssynlighet, sikkerhet og kontroll


Ressursstyring

Med Markvision Enterprise kan administratorer enkelt opprette søkeprofiler, raskt vise enhets-og rekvisitastatus og opprette tilpassede visninger med datakolonner for enhetene. Brukerne kan finne enheter med lagret søkefunksjonalitet eller søke etter nøkkelord.

Enhetskonfigurasjon

Løsningen gjør det mulig å ha en felles konfigurasjonen på tvers av enheter i virksomheten og foreta regelmessige kontroller av enhetene for å sikre overholdelse av regler. Virksomhetene kan automatisk opprette og installere sertifikater og bekrefte at de er gyldige samt opprette definerte tidsrom (dager og klokkeslett) for å oppdatere fastvaren.

Sikkerhet for skriverparken

Administratorene kan begrense enhetsfunksjoner til bestemte brukere og deaktivere brukerporter og -protokoller for å redusere risikoen for sikkerhetsbrudd. Passord og skriverparkkonfigurasjon kan enkelt endres med godkjenning av passord på enhetene eller LDAP-godkjening.

Automatisering av oppgaver

Alle oppgaver i Markvision Enterprise kan enkelt planlegges og gjentas etter behov for å oppfylle organisasjonens spesifikke mål. Dette inkluderer daglige kontroller, informasjon om oppgaver og overholdelsestiltak som utføres etter bestemte tidsplaner, søk etter nye enheter og nettverk samt automatisk bruk av konfigurasjoner.

VIDEO

Oversikt over Markvision Enterprise

[MP4 00:45]

Finn ut mer om denne avanserte og brukervennlige løsningen som forbedrer sikkerheten for enhetene samtidig som belastningen for IT-medarbeiderne reduseres.

Relaterte Lexmark-løsninger

Sikker i utgangspunktet

Bli kjent med Lexmarks omfattende tilnærming til utskriftssikkerhet

Lexmarks administrerte utskriftstjenester

Gjør utskriftsinfrastrukturen om til en plattform for å levere nøyaktig informasjon

Relaterte koblinger