Lexmark Healthcare | Lexmark Norge

Løsninger for helsevesenet

Viktige fremskritt mot digitale helsetjenester starter her.

health

Lexmarks løsninger for helsevesenet gjør at klinikere og ansatte øyeblikkelig får informasjonen de trenger for å gi bedre pasientomsorg, til en lavere pris og med færre papirdokumenter.

Lexmarks løsning for instruksruting

Lexmarks løsning for instruksruting kan brukes til å automatisere sending av alle legeinstrukser, for eksempel med hensyn til resepter, prøver, behandlinger og kosthold. Sikkerheten og effektiviteten økes ved å skanne og sende instruksskjemaer direkte til det aktuelle instruksbehandlingssystemet. Instrukser med høy prioritet er klart angitt, og digitale kopier kan automatisk sendes til de elektroniske pasientjournalene.

Lexmarks løsning for innhenting av pasientnær analyse

Lexmarks løsning for innhenting av pasientnær analyse gjør at du enkelt kan skanne dokumenter i sanntid fra en multifunksjonsskriver fra Lexmark. Dokumenter sendes automatisk til arbeidsflyten for gjennomgang og kobles til den elektroniske pasientjournalen. Livsviktig informasjon er tilgjengelig for alle autoriserte ansatte innen minutter, slik at helsetjenesteorganisasjonen kan levere kostnadseffektiv helseomsorg av høy kvalitet.

Kom i gang

Klikk her for å kontakte Lexmark