Profesjonelle tjenester | Lexmark Norge

Profesjonelle tjenester

Lexmark har omfattende innsikt i teknologi og unik bransjekunnskap som vi har opparbeidet gjennom utvikling av tilpassede utskriftsløsninger for tusener av organisasjoner. Vi vil bruke denne ekspertisen til å hjelpe deg å avdekke skjulte muligheter i utskriftsmiljøet og implementere strategier og prosesser for å effektivisere informasjonsflyten i virksomheten.

Lexmarks profesjonelle tjenester er den rådgivende delen av firmaet vårt. Vi kan bruke vår ekspertise på din unike situasjon for å utvikle og levere praktiske løsninger som forbedrer produktiviteten og reduserer kostnader på tvers av utskriftsmiljøet. Profesjonelle tjenester omfatter alt fra vurderings- og evalueringsrådgivning til systemutvikling og implementering, og kommer i tre ulike former:

Oppdagelsesprogrammer

De fleste organisasjoner undervurderer hvor sterkt dokumentlivssyklusen og utskriftsrelaterte tjenester kan påvirke sluttresultatet. Det er ikke bare kapitalinvesteringer og driftskostnader som blir påvirket. Brukerproduktivitet og -tilfredshet kan også ha en stor innvirkning på driftsresultater. Hvis du øker effektiviteten til nettverks- eller direktekoblede skrivere, kopimaskiner og faks- og skanneenheter, kan dette umiddelbart gi økt produktivitet.

Utvikling og integrasjon av løsninger

Mange rutinemessige utdatabehandlingsoppgaver er modne for automatisering. Dermed kan ansatte fokusere på viktigere oppgaver. Lexmark har ekspertisen som skal til for å automatisere dokumentprosesser med mye utskrift i organisasjonen. Vi har papir-til-digital-løsninger som gjør det raskere å dele informasjon, slik at du oppnår kostnadsbesparelser og økt effektivitet i hele virksomheten og gjør organisasjonen mer produktiv og konkurransedyktig.

Salgsingeniører

Hos Lexmark er vi klar over og arbeider med å forstå komplikasjonene som utskrifts- og arbeidsflytløsninger har skapt. Den rådgivende tekniske brukerstøttegruppen til Lexmark er klar til å håndtere utskriftsreduksjon, sikker utskrift, sikkerhet, prosessforenkling, programmer og enhetskonsolidering. Vi følger deg fra vurderingen av gjeldende tilstand til distribueringen av den fremtidige tilstanden for å gi nytt liv til din visjon. Lexmarks salgstekniske ressurs samarbeider med deg for å møte utfordringene ved forretningsutskrift og arbeidsflyt, og fortsetter å gi deg støtte i forbindelse med fremtidige tekniske behov, slik at du alltid er i drift.

Kom i gang

Klikk her for å kontakte Lexmark