Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Lexmark arbeider for miljømessig forsvarlig avhending av brukt elektronikk. 

Lexmark er en miljømessig ansvarlig leverandør av produkter og tjenester, og følger EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Målene i dette direktivet er å 

  • bevare, beskytte og forbedre kvaliteten på miljøet
  • beskytte menneskers helse
  • bruke naturressurser på en forstandig og rasjonell måte

WEEE ble EU-lov i 2003 og dekker mange elektriske produkter. I 2012 ble WEEE utvidet til å omfatte mange forbruksrelaterte produkter med elektronisk innhold. Det oppdaterte direktivet (2012/19/EU) inneholder flere forpliktelser for produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr.

Samsvarsprosess

I samsvar med direktivet er alle Lexmark-produkter med elektronisk innhold nå merket i henhold til WEEE-spesifikasjonene og i samsvar med den europeiske standarden EN50419. Produkter som er merket med WEEE-symbolet, skal returneres til et angitt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, for eksempel via LCCP eller LECP.

WEEE-symbolet vises nedenfor. Det spesielle symbolet «overkrysset søppeldunk» er plassert på produktene for å vise at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr må returneres til et angitt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

I de fleste europeiske land deltar vi i nasjonale innsamlingsordninger. Disse ordningene sørger for at medlemsforetakene har en fullstendig prosess fra innsamling til resirkulering og rapportering. Dette gjør det mulig for oss å oppfylle forpliktelsene våre i henhold til markedsandelen vår. 

WEEE-håndbøker er tilgjengelige på Lexmarks hjemmeside under > Brukerstøtte. Søk i modellen, og klikk på Håndbøker-fanen. 

weee-logo