Garanti på Lexmark-rekvisita

Beskyttelse og støtte for produktene dine

Rekvisita og produkter som dekkes av Lexmarks begrensede garanti

Laserskriverrekvisita

Produkt Garantiperioden

Laserblekkpatroner*

Begrenset livstidsgaranti*

Tonerkassetter*

Begrenset livstidsgaranti*

Fotolederenheter/-sett**

Begrenset livstidsgaranti**

Bildeenheter/-sett**

Begrenset livstidsgaranti**

Utviklerenheter/-sett**

Begrenset livstidsgaranti**

Tonerflasker/beholdere**

Begrenset livstidsgaranti**

* Den begrensede livstidsgarantien gjelder ikke for laserkassetter som er etterfylt, eller som er gått tomme som følge av normal bruk. Den begrensede livstidsgarantien er gyldig inntil laserkassetten er tom for brukbar mengde Lexmark-toner.

** Den begrensede livstidsgarantien for fotolederenheter/-sett, bildeenheter/-sett, fremkallingsenheter/-sett og/eller toneroppsamlingsflasker/-beholdere er gyldig inntil meldingen «Skift rekvisita» vises. Bruk av tredjepartsrekvisita som forårsaker skade på fotolederenheter/-sett, bildeenheter/-sett, fremkallingsenheter/-sett og/eller toneroppsamlingsflasker/-beholdere dekkes ikke av Lexmarks begrensede livstidsgaranti for rekvisita.

Bånd-rekvisita

Produkt Garantiperioden

6400, 6408, 6412 punktmatrisebånd

1 år

Lexmark 4227, 4227 pluss punktmatrisebånd

1 år

Lexmark 23xx-serien punktmatrisebånd

1 år

24xx-serien punktmatrisebånd

1 år

25xx-serien punktmatrisebånd

1 år

25xx+-serien punktmatrisebånd

1 år