Bærekraftighet på rekvisita

Reduser, gjenbruk, resirkuler

Øk bærekraften din med ekte Lexmark-rekvisita

Bærekraftighet på rekvisita er i vårt DNA. I over 30 år har Lexmark designet, produsert og solgt miljøvennlige rekvisita.

Illustrasjon av en bærekraftig by. Lexmark bærekraftige rekvisita.

Miljøforvaltning spiller en sentral rolle i utviklingsprosessen vår for rekvisita. Vi er styrt av prinsippene om null avfall og sirkulær økonomi. Alle våre rekvisita av høy kvalitet er konstruert for best ytelse og enestående bærekraft. Etterfulgt av bærekraftshierarkiet er mantraen vår: Reduser, gjenbruk, resirkuler.

Reduser

Bruk av rekvisita bidrar betydelig til skriverens totale miljøfotavtrykk. De fleste kunder bytter rekvisita flere ganger i løpet av en skrivers levetid. Høykapasitets, materialeffektive kassetter, som de Lexmark tilbyr, er en enkel måte å forbedre din bærekraft på. Du vil bruke færre kassetter og materialer samtidig som du reduserer utskriftskostnadene per side. Det er noe alle vinner på.

Lexmark tilbyr rekvisita med noe av den høyeste avkastningen i bransjen. Vi er stolte av å gi kundene en enkel og effektiv måte å redusere øko-effekten av utskrifter. Lexmark Unison™ Toner gir de samme flotte resultatene i kassetter som er produsert med enten nye eller reprosesserte komponenter.

Gjenbruk

Lexmarks returprogram gir kundene valgmuligheter som en nøkkelleietaker av våre generelle rekvisitavirksomheter. Vi tilbyr forsyninger i et bredt utvalg av avkastninger, prispunkter og brukeravtalevilkår. Kassetter uten returprogramvilkår er tilgjengelige for kunder som ønsker å gjenbruke eller resirkulere rekvisita på egenhånd.

Lexmarks program for innsamling av tonerkassetter (LCCP) har en policy om null avfalldeponering og -forbrenning, og etterstreber å utnytte returmaterialet på en mest mulig miljøvennlig måte. Ved å bruke materialer gjenvunnet gjennom LCCP er vi den største reprodusenten av Lexmark-kassetter i verden.

Våre siste rekvisitatilbud omfavner den sirkulære designtilnærmingen, og gjenbruker komponenter fra produkter gjenvunnet hovedsakelig gjennom LCCP, og gir oss en annen måte å komme nærmere målene våre.

Resirkulering

Vi kommer alltid til å ha nye mål i sikte. Lexmark leter alltid etter måter å levere forbruksvarer av høy kvalitet som er enda bedre for miljøet. Lexmark er en bransjeleder innen bildebehandling for bruk av rekvisita etter forbrukerresirkulert (PCR) plastinnhold etter vekt.


Green Triangle

Lexmark leverer bærekrafthøydepunkter

90-tallet

Lexmark starter produksjon av egne tonerrekvisita

Gjenbrukte og resirkulerte Lexmark-rekvisita
  • Vi lanserer et gratis resirkuleringsprogram for kassetter (nå kjent som LCCP)
  • Vi følger en nullavfallspolicy
  • Hvert forsyningselement som returneres til oss, gjenbrukes eller resirkuleres til maksimal fordel
n1 grey1 triangle

2000-tallet

Forbedringer i ytelsen fra Lexmark-kassetter

Det er gjort betydelige fremskritt for å øke ytelsen i alt-i-ett-kassettene våre

PCR-plast brukt i Lexmark-rekvisita

PCR-plast brukes først i våre rekvisita. Mengden økes snart gjennom vår interne lukkede prosess.

n1 grey1 triangle

2010-tallet

Illustrasjon av bærekraftige energikilder. Debut av Lexmark Unison-tonerkassett.

Debut av Lexmark Unison™ Print System, med en flerdelt design som forbedrer bærekraft.

n1 grey1 triangle

2020-tallet

Illustrasjon av den sirkulære designtilnærmingen til bærekraftige Lexmark-rekvisita.

Bærekraften til våre forbruksvarer er ytterligere forbedret med en sirkulær designtilnærming. Ny produktutvikling gjenbruker komponenter fra den nåværende generasjonen av rekvisita.