Sikkerhetsdatablad (MSDS)

Leverer sikkerhet og samsvar

Produktsikkerhetsinformasjon for Lexmark-rekvisita

Lexmark utarbeider sikkerhetsdatablad (MSDS og SDS) for våre tonerkassetter. For de fleste Lexmark-kassetter utgitt etter 2008, tilbyr vi informasjon i tre formater:

  • Nordamerikansk format (NA) - skrevet for å overholde forskriftene i USA, Canada og Mexico. Denne informasjonen er tilgjengelig på engelsk, spansk og fransk.
  • Europeisk format (EU REACH) – skrevet for å overholde REACH-forskriftene i EU og tilgjengelig på engelsk, bulgarsk, fransk, italiensk, tysk, ungarsk, litauisk, norsk, spansk, slovakisk og svensk. Noen av disse oversettelsene inkluderer forskriftsmessige krav for mer enn ett land.
  • Australsk format (Aust) – skrevet for å overholde australske forskrifter og tilgjengelig på engelsk.

Sikkerhetsinformasjon for kassetter utgitt før 2008 er tilgjengelig i en rekke formater som oppfyller amerikanske OSHA-krav. Disse arkene er kun tilgjengelige på engelsk.

Alle MSDS-dokumenter er i PDF-format og krever Adobe Acrobat Reader.

Søk produktsikkerhetsinformasjon.