Lexmarks tonerkassetter for bedrifter

 Bærekraftig. Produsert i EU.

Drevet av Unison™ Toner

Lexmarks tonerkassetter for bedrifter leverer langsiktig pålitelighet ved å kombinere kvaliteten og nyskapingen til Unison Toner med et robust design. De gir optimal ytelse og overlegen utskriftskvalitet med et vesentlig lavere karbonfotavtrykk enn Lexmarks største konkurrent.

Lexmark Unison Tonerkassett

Reduser. Bruk på nytt. Resirkuler.


Siden 1991 har Lexmark tilbudt kundene gratis og enkle måter å returnere tomme tonerkassetter på. Lexmarks bransjeledende program for innsamling av tonerkassetter (LCCP) følger en policy om null avfalldeponering og -forbrenning, og etterstreber å utnytte returmaterialet på en mest mulig miljøvennlig måte. Med hjelp fra kundene våre har antall returnerte kassetter økt med mer enn 2500 % siden 1996, og mer enn 10 000 tonn materiale ble spart fra deponering bare i løpet av fjoråret.

Lexmark Unison Tonerkassett

Vi strekker oss mot et nytt nivå av bærekraft


I tråd med Lexmarks satsing på samfunnsansvar og prinsippene om null avfall og kretsløpsøkonomien er Lexmarks A4 CS/CX- og MS/MX-tonerkassetter for bedrifter vårt mest bærekraftige rekvisitatilbud noensinne.

Dessuten er tonerkassettene for bedrifter produsert i EU, noe som sikrer ensartet produkttilgjengelighet, minimal miljøpåvirkning fra forsyningskjeden og et vesentlig bidrag til den lokale økonomien.

Livssyklusvurderinger viser at når en kassett returneres via Lexmarks program for innsamling av tonerkassetter (sammenlignet med deponering på søppelfylling), reduseres kassettens karbonfotavtrykk med over 50 %. 

Lexmark går lenger enn bare å resirkulere dette materialet for andre formål: Vi lukker kretsløpet ved å bruke returmaterialene som PCR-plast i produksjonen av nye tonerkassetter, samtidig som enkelte deler kan brukes i andre utvalgte tilbud av Lexmark-kassetter.

Reused and recycled Lexmark supply

Det ble tatt spesielle hensyn ved utformingen av emballasjen. Den er ment å kunne brukes to ganger: Først for levering til kunden, og deretter for LCCP-returforsendelsen

0 %

avfall skal havne på landdeponier

100 %

av alle tonerkassetter som blir innsamlet går til gjenbruk eller resirkulering

Lexmark praktiserer null avfallsdeponering for tonerkassetter. Alt som returneres, går til gjenbruk eller gjenvinning. Lexmarks program ligger langt foran europeiske forskrifter. Og resultatene viser at det virker. Antall tonerkassetter som samles inn årlig er tredoblet i løpet av fire år. Antallet deler som er brukt på nytt, er femdoblet i løpet av samme periode. Som et resultat blir 1 av 3 Lexmark-kassetter som selges i EMEA samlet inn for resirkulering eller gjenbruk – og mer enn 3000 tonn råmateriale har blitt reddet fra deponi