Rekvisita og produkter som dekkes av Lexmarks begrensede garanti | Lexmark Norge

Rekvisita og produkter som dekkes av Lexmarks begrensede garanti

Laserskriverrekvisita

Produkt Garantiperiode

Laserblekkpatroner*

Begrenset livstidsgaranti*

Tonerkassetter*

Begrenset livstidsgaranti*

Fotolederenheter/-sett**

Begrenset livstidsgaranti*

Bildeenheter/-sett**

Begrenset livstidsgaranti*

Fremkallingsenheter/-sett**

Begrenset livstidsgaranti*

Toneroppsamlingsflasker/-beholdere**

Begrenset livstidsgaranti*

* Den begrensede livstidsgarantien gjelder ikke for laserkassetter som er etterfylt, eller som er gått tomme som følge av normal bruk. Den begrensede livstidsgarantien er gyldig inntil laserkassetten er tom for brukbar mengde Lexmark-toner.
** Den begrensede livstidsgarantien for fotolederenheter/-sett, bildeenheter/-sett, fremkallingsenheter/-sett og/eller toneroppsamlingsflasker/-beholdere er gyldig inntil meldingen "Skift rekvisita" vises. Bruk av tredjepartsrekvisita som forårsaker skade på fotolederenheter/-sett, bildeenheter/-sett, fremkallingsenheter/-sett og/eller toneroppsamlingsflasker/-beholdere dekkes ikke av Lexmarks begrensede livstidsgaranti for rekvisita.

Blekkskriverrekvisita

Produkt 1 år

Blekkskriverpatroner

X

Tekstbehandlingsrekvisita

Produkt 1 år

6400, 6408, 6412 punktmatrisefargebånd

X

Lexmark 4227, 4227 pluss punktmatrisefargebånd

X

Lexmark 23xx-serie punktmatrisefargebånd

X

24xx-serie punktmatrisefargebånd

X

25xx-serie punktmatrisefargebånd

X

25xx+-serie punktmatrisefargebånd

X