חומרים מתכלים הכלולים באחריות המוגבלת של Lexmark | Lexmark ישׂראל

חומרים מתכלים הכלולים באחריות המוגבלת של Lexmark

חומרים מתכלים למדפסת לייזר

מוצר תקופת אחריות

מיכלי דיו למדפסת לייזר*

אחריות מוגבלת לכל החיים*

מחסניות טונר*

אחריות מוגבלת לכל החיים*

ערכות/יחידות פוטוקונדוקטור**

אחריות מוגבלת לכל החיים*

ערכות/יחידות הדמיה**

אחריות מוגבלת לכל החיים*

ערכות/יחידות למפתחים**

אחריות מוגבלת לכל החיים*

קופסאות/בקבוקים לפסולת טונר**

אחריות מוגבלת לכל החיים*

* האחריות המוגבלת לכל החיים אינה חלה על מחסניות טונר שמולאו מחדש או על מחסניות טונר שפשוט התרוקנו כתוצאה משימוש רגיל. האחריות המוגבלת לכל החיים תהיה בתוקף עד שמחסנית מדפסת הלייזר תתרוקן ולא יישארו בה כמויות שימושיות של טונר של Lexmark.
** האחריות המוגבלת לכל החיים על ערכות/יחידות פוטוקונדוקטור, ערכות/יחידות הדמיה, ערכות/יחידות למפתחים ו/או קופסאות/בקבוקים לפסולת טונר תהיה בתוקף עד שתוצג ההודעה "Replace supply item" ("החלף חומר מתכלה"). שימוש בחומרים מתכלים של צד שלישי, שמזיק לערכות/יחידות הפוטוקונדוקטור, לערכות/יחידות ההדמיה, לערכות/יחידות למפתחים ו/או לקופסאות/בקבוקים לפסולת טונר, לא ייכלל באחריות המוגבלת של Lexmark לחומרים מתכלים לכל החיים. 

חומרים מתכלים למדפסות הזרקת דיו

מוצר שנה אחת

מיכלי דיו

X

חומרים מתכלים לעיבוד תמלילים

מוצר שנה אחת

סרט למדפסת סיכות 6400, 6408, 6412 Dot Matrix Ribbon

X

סרט למדפסת סיכות Lexmark 4227, 4227 plus Dot Matrix Ribbon

X

סרט למדפסת סיכות Lexmark 23xx Series Dot Matrix Ribbon

X

סרט למדפסת סיכות 24xx Series Dot Matrix Ribbon

X

סרט למדפסת סיכות 25xx Series Dot Matrix Ribbon

X

סרט למדפסת סיכות 25xx Series Dot Matrix Ribbon

X