ישות Lexmark | Lexmark ישׂראל

ישות Lexmark

ישות Lexmark :

Lexmark International Serviços de Assistência e Marketing, Unipessoal, Lda.
Alameda Fernão Lopes, n. 16 - A, 8º Piso
1495-136 Algés

מספר רישום מסחרי של החברה : 503814202 - Cascais

שם הנציג : Mariano Polo Campos

אירוח :

Lexmark International, Inc.
740 W. New Circle Road
Lexington, KY 40550
USA

מנהל אתר :

Mike Dattilo - website@lexmark.com