LTA header illustration

Lexmark Translation Assistant

Reaaliaikaisen asiakirjojen käännöksen vaivaton käyttömahdollisuus

Kielimuurien ja viestintähaasteiden voittaminen

Organisaatioiden on yhä useammin kommunikoitava eri kieliä puhuvien ihmisten kanssa. Yritykset, koulut ja valtion virastot ovat epäedullisessa asemassa, kun ne yrittävät skannata asiakirjoja käännettäväksi asiakkaiden, opiskelijoiden, vanhempien ja äänestäjien äidinkielelle. Kielimuurin murtaminen maksaa aikaa ja rahaa.

Käännösavustaja tarjoaa reaaliaikaisen asiakirjakäännöksen minkä tahansa yrityksen, koulun tai valtion organisaation Lexmark-monitoimitulostimelle (MFP). Skannaa vain asiakirjat alkuperäiskielellä Lexmarkin monitoimitulostimella, valitse sopiva tulostuskieli useista vaihtoehdoista ja vastaanota käännetty asiakirja muutamassa minuutissa. Käännetyt asiakirjat voidaan sitten tulostaa tai lähettää sähköpostitse suoraan vastaanottajille, mikä virtaviivaistaa ja parantaa viestintää asiakkaiden, opiskelijoiden, vanhempien ja äänestäjien kanssa.

Napsauta nähdäksesi luettelon tuetuista kielistä (MFP, Portal).

n6 grey6 triangle

11

tuhatta asiakirjaa on edelleen käännettävä, kuten eräs suuri yhdysvaltalainen koulupiiri ilmoitti

20 %

potilaista ei hakenut terveydenhoitopalveluja, sillä he pelkäsivät, että terveydenhuollon tarjoaja ei ymmärtäisi heitä

66

miljoonaa ihmistä puhuu Yhdysvalloissa kotonaan muuta kieltä kuin englantia

cloud services
White Triangle

Kielten kääntäminen eri toimialoilla

​Koulutuksessa kääntäminen tarkoittaa parempaa oppimista

Koulujen on tarjottava käännöksiä vanhemmille, jotka muuten jäisivät kielimuurien vuoksi lastensa koulutuskokemuksen ulkopuolelle. Käännösavustaja käyttää käännösohjelmistoa, joka tuo tärkeän kouluviestinnän välittömästi vanhempien äidinkielille, poistaa kielimuurin ja tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden osallistua oppilaiden oppimiskokemukseen.

Terveydenhuollossa tärkeät tiedot käännetään muutamassa minuutissa

Sairaaloiden, klinikoiden ja kansanterveysvirastojen (erityisesti isoissa kaupungeissa) on välitettävä ei-kliinisiä ilmoituksia ja markkinointimateriaaleja väestölle, joka puhuu eri kieltä. Esimerkiksi COVID-pandemian aikana viestintää ja päivityksiä on tarvittu nopeasti nopeasti muuttuvassa tilanteessa. Käännösavustaja kääntää – reaaliajassa – ilmoitukset ja tiedot vaadituille kielille, mikä auttaa potilaita ymmärtämään, mitä on saatavilla ja missä.

Vähittäiskaupassa yritykset voivat tavoittaa asiakkaansa paremmin

Vähittäiskaupan yrityksiä haastetaan tuottamaan mainosmateriaalia yhteisöissä, joissa puhutaan eri kieliä. Käännösavustajan avulla kauppa voi kääntää materiaalia yhteisönsä äidinkielille, tavoittaa uusia markkinoita ja palvella asiakkaitaan paremmin.

Valtionhallinto voi palvella eri kieliä puhuvia kotitalouksia paremmin

Valtion virastot antavat usein tietoa vaalipiireille, joissa puhutaan useita kieliä. Käännösavustajan avulla valtion ja paikallishallinnon virastojen työntekijät voivat kääntää minkä tahansa määrän informatiivisia tai opetusasiakirjoja kohdennetulle kielelle muutamassa minuutissa, mikä auttaa heitä palvelemaan paremmin kasvavia ja muuttuvia yhteisöjään.

MENESTYSTARINA

Translation Assistant avuksi

Luokkien vanhemmille suunnatut päivittäiset viestit käännetään reaaliajassa useille kielille, jotta vanhemmat voivat osallistua täysipainoisesti lastensa opiskeluun.

Sinulle suositellut

Lexmark-blogi 

Mikään ei katoa käännöksestä
Varmista tehokas viestintä vaivattomasti syöttämällä teksti yhdellä kielellä ja tulostamalla se toisella kielellä

Lexmark-blogi

Entistä parempi joustavuus ja mukautus ovat keskeisellä sijalla pilvipohjaisten teknologioiden yleistyessä

ratkaisu

Hallitut tulostuspalvelut
Mahdollista visiosi tulostamisen yksinkertaisuudesta, turvallisuudesta, säästöistä ja kestävyydestä.

BROCHURE

Lexmark Translation Assistant
Reaaliaikaisen asiakirjojen käännöksen vaivaton käyttömahdollisuus