CSM header illustration

Cloud Scan Management

Skannaa ja jaa tiedostoja suoraan ajan ja resurssien säästämiseksi

Skannaa luottavaisin mielin ja lyhennä asiakirjojen käsittelyaikaa

Kaikilla organisaatioilla on omat prosessinsa asiakirjojen skannaamiseksi ydinjärjestelmiin. Jotkin näistä asiakirjoista on jaettava tai toimitettava useille ihmisille. Nykyään käyttäjät jakavat asiakirjoja sähköpostitse, mikä ei ole turvallista, ja asiakirjan eri versioiden välille syntyy ristiriita, kun asiakirjan päivitykset lähetetään eri aikoihin.

Mitä on skannaus pilveen?

Cloud Scan Management mahdollistaa fyysisten asiakirjojen helpon muuntamisen digitaaliseen muotoon skannaamalla ne suoraan pilvipohjaiseen tiedostonjakojärjestelmään, mikä vähentää viiveitä ja uudelleenkäsittelyn tarvetta. Voit pyytää alkuperäiset asiakirjat keskitetystä tietovarastosta tai säätää niitä siellä sen sijaan, että lähettäisit fyysiset asiakirjat takaisin jokaiseen paikkaan – voit siis yhdistää asiakirjojen skannauksen ja pilvitallennuksen. Tämän lisäksi skannatut asiakirjat ovat paremmin turvassa asiakirjojen tallennukseen käytettävässä pilvipalvelussa kuin paperilla tai paikallisesti tallennettuina digitaalisina tiedostoina ilman varmuuskopiota. Cloud Scan Management tarjoaa suuria säästöjä yrityksille, joiden on voitava käyttää paperimuotoisia asiakirjoja hajautetuissa toimipisteissä suoraan ja jotka haluavat tietää enemmän siitä, miten ne voivat skannata tehokkaasti pilveen. Pilvipohjaisessa portaalissa voit lisätä pikavalintoja Lexmark-laitteeseen aineistojen skannaamiseksi suoraan etätiedostonjakopalveluihin kuten Microsoft OneDriveen, Microsoft SharePointiin, Google Driveen™ ja Box.

n6 grey6 triangle

70 %

yrityksistä käyttää tai kehittää juuri digitaalista muutosstrategiaa

$1.3

bilion voidaan käyttää pilvipohjaiseen teknologiaan vuoteen 2025 mennessä

40 %

toiminnallisen tehokkuuden parannuksista tuli digitaalisen mallin käyttöönotosta

cloud services
White Triangle

Cloud Scan Management ‑ratkaisut eri toimialoilla

​Yritykset voivat hyödyntää skannauksen keskitettyä hallintaa logistiikassa

Sivukonttoreiden välillä liikkuvien logistiikka- ja kuljetusalan työntekijöiden on skannattava useiden toimipisteiden asiakirjoja. Cloud Scan Management tarjoaa pilvipalvelun kanssa yhteensopivien tulostimien avulla suojatun ympäristön, joka mahdollistaa tietueiden keskitetyn hallinnan sekä vaivattoman jakamisen ja etämuokkauksen SharePoint-käyttöoikeuksilla. Käytettävissä on myös muita tiedostonjakoympäristöjä.

Terveydenhuollossa lomakkeet lähetetään, vastaanotetaan ja tallennetaan turvallisesti

Klinikat, kuntoutuslaitokset ja terveysasemat, joiden IT-tuki on rajoitettua, saattavat kerätä asiakirjat paikallisilta terveydenhuoltolaitoksilta ja työntekijöiltä faksin tai sähköpostin välityksellä, mikä vaikeuttaa asiakirjojen seurantaa. Cloud Scan Managementin ansiosta terveydenhuollon organisaatiot saavat käyttöönsä helppokäyttöisen ja luotettavan saapuvan prosessin.

Vähittäiskaupan alalla tiedostojen saatavuus lyhentää käsittelyaikoja ja vähentää kustannuksia

Myymäläpäälliköiden haasteena on arkistoida ja välittää toimittajilta ja henkilöstöosastolta saapuvat asiakirjat oikeille osastoille käsittelyä varten. Cloud Scan Managementin yhtenä etuna on se, että vähittäiskauppiaat voivat skannata ja tallentaa tiedostot pilveen Microsoft OneDriven ja muiden pilvipohjaisten yhteistyöratkaisujen avulla, mikä helpottaa tiedostojen hakua tarkastuksia varten ja vähentää sakkojen määrää.

Julkisella sektorilla helppo pääsy yhdessä turvallisessa sijainnissa

Monilla valtion ja kunnan virastoilla on pääkonttori ja sivukonttoreita, jotta ne pystyvät palvelemaan kansalaisia entistä paremmin. Kaikkien toimipisteiden työntekijät käyttävät sähköpostia asiakirjojen jakamiseen. Cloud Scan Managementilla voidaan välittömästi käyttää pilvipohjaista asiakirjaskanneria raporttien, asiakirjojen ja lomakkeiden päivittämiseen, mikä parantaa viestintää ja koordinointia.

Sinulle suositellut

Analyytikkojen näkemyksiä 

Buyer's Lab -palkinnon voittaja
"CFM:n avulla Lexmark on helpottanut jälleenmyyjiensä ja MPS-kumppaneidensa tapoja hallita asiakkaiden Lexmark-laitekantoja, mikä on parantanut myös asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta."

Keypoint Intelligence – Buyers Lab -ratkaisuraportti: Lexmark Cloud -laitteistonhallinta, tammikuu 2019

Lexmark-blogi

Entistä parempi joustavuus ja mukautus ovat keskeisellä sijalla pilvipohjaisten teknologioiden yleistyessä  

infograafi

Tehosta yrityksen tulostusta pilvipalvelutekniikalla.