Reuse and recycle programs at Lexmark

 Genanvendelses- og  genbrugsprogrammer

Bliv en del af den cirkulære økonomi med Lexmarks prisvindende Cartridge Collection Programme og Equipment Collection Programme

Som led i vores fokus på den cirkulære økonomi tilbyder Lexmark programmer, der hjælper dig med at genbruge og genfremstille udstyr og forbrugsstoffer. 

Få mere at vide om dine genbrugsmuligheder:


Green Triangle

Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP)

LCCP er en indsamlings-, genbrugs- og genanvendelsesproces, der er gratis og nem at bruge. 

Lexmark Equipment Collection Programme (LECP)

LECP giver dig mulighed for at sende din Lexmark-printer eller -multifunktionsprinter til genbrug, når den har udtjent sit formål. 

sustainability clean air

Bæredygtighed, der betyder noget

Hos Lexmark udformer vi produkter med tanke for miljøet. Det starter med enheder, der er bevidst designet til at holde længere, så der bruges færre råmaterialer og mindre energi på at producere og distribuere enheder til markedet.  Vi tilbyder også serviceydelser, løsninger og programmer, der hjælper med at begrænse den miljømæssige påvirkning af dine udskrivnings- og billedbehandlingsaktiviteter. Og gennem LCCP og LECP giver vi dig mulighed for at genanvende eller genbruge dine enheder ansvarligt. 

Bæredygtighed er vigtigt
Kredsløbsøkonomi

Går forrest på vejen mod den cirkulære økonomi

Vores mål er at reducere vores påvirkning af miljøet og hjælpe dig med at gøre det samme. Lexmark gør bl.a. en forskel på følgende måder:

  • Vores innovative brug af PCR-materialer hjælper både med at reducere forbruget af nye naturressourcer og med at reducere mængden af affald på lossepladserne.
  • Alle Lexmarks produktionsanlæg er certificeret til at overholde strenge kvalitetsmæssige, miljømæssige og sikkerhedsmæssige standarder anerkendt verden over, herunder ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 1801.
  • Lexmark indsamler hvert år millioner af brugte tonerkassetter, der enten genanvendes eller genbruges gennem det prisvindende Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP).
  • Lexmarks produkter har fået mange økomærkater, herunder German Blue Angel-, EPEAT- og US Energy Star-certificeringer.
  • Lexmarks programmer til indsamling af tonerkassetter og udstyr er tilgængelige i mere end 60 lande – mere end 90 % af vores globale marked.

År efter år anerkendes Lexmark som førende inden for vores branche på baggrund af vores bæredygtighedsinitiativer og miljøprogrammer.