Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Velkommen til Lexmarks side for beskyttelse af personlige oplysninger. Tak for din interesse. Vores program, Privacy@Lexmark, eksisterer for at gøre dig opmærksom på, hvilke persondata vi kan indsamle, og de skridt, vi tager for at beskytte dine personlige oplysninger.  Lexmark tilstræber at designe produkter, serviceydelser, processer og løsninger, der sikrer, at dine persondata håndteres og beskyttes korrekt. Med henblik herpå vil vi indarbejde følgende anerkendte principper for beskyttelse af personlige oplysninger i alt, hvad vi foretager os:

 • Gennemsigtig meddelelse og kvalificeret beslutning
 • Retmæssig brug
 • Dataadgang
 • Dataintegritet
 • Dataminimering
 • Datasikkerhed
 • Begrænset deling
 • Pålidelighed til dataoverførsler

Privacy@Lexmark er en dedikeret organisation med det eneste formål at implementere, promovere og opretholde en virksomhedskultur, der forstår og respekterer din ret til beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål eller vi kan hjælpe dig på nogen som helst måde, kan du kontakte os som beskrevet nedenfor.

Med venlig hilsen
Dit P@L-team.


Hvad er persondata?

Lexmark tager en bred tilgang til at beskytte dine personlige oplysninger bedst muligt. Generelt betyder "persondata" hvilke som helst oplysninger, der er relateret til en identificeret eller identificerbar person (i modsætning til en virksomhed/organisation). En identificerbar person er en, der kan identificeres, direkte eller indirekte, ved at referere til f.eks. navn, id-nummer, adresse, medarbejder-id, jobtitel eller telefonnummer. F.eks. er Jane Alvarez, som bor på 123 Lexmark Lane med telefonnummeret 859-123-4567, en identificerbar person:  Hendes navn, adresse og telefonnummer er alt sammen eksempler på persondata.  Andre former for persondata kan være mindre åbenlyse – f.eks. IP-adresse eller anden form for onlineidentifikation.

Hvad er omfattet af denne meddelelse?

Denne meddelelse omfatter alle persondata, der indsamles ved brug af vores websted, produkter og serviceydelser.  Hvis vores fremgangsmåder for beskyttelse af personlige oplysninger på nogen måde adskiller sig fra dem, der beskrives i denne meddelelse, vil vi informere dig på det tidspunkt, vi beder om dine oplysninger.

Visse sider på vores websteder kan indehold link til tredjeparters websteder. Vi har ingen tilknytning til og kontrol over fremgangsmåderne for beskyttelse af personlige oplysninger eller indholdet på sådanne websteder. Vi anbefaler, at du læser meddelelserne om beskyttelse af personlige oplysninger nøje på hvert eneste websted, du besøger – inklusive vores.

Nogle af de produkter eller løsninger, vi tilbyder, kan være co-branded eller tilbudt i forbindelse med produkter eller løsninger fra andre virksomheder. Disse produkter og løsninger kan omfatte andre anmodninger om registrering eller vilkår og betingelser. Hvis du registrerer eller bruger disse produkter, kan både vi og den anden virksomhed modtage de oplysninger, du leverer. Selvom vi nøje udvælger vores samarbejdspartnere, støtter vi ikke og har ingen kontrol over fremgangsmåderne for beskyttelse af personlige oplysninger eller indholdet hos tredjepartsvirksomheder.

Hvornår indsamler vi persondata?

Vi indsamler persondata, når du kontakter eller gør forretning med Lexmark, f.eks.:

 • når du køber produkter eller serviceydelser;
 • når du registrerer produkter;
 • når du anmoder om support til et produkt;
 • når du anmoder om download af software;
 • når du opretter en brugerkonto (brugernavn og adgangskode til login);
 • når du anmoder om oplysninger eller materialer (f.eks. whitepaper eller nyhedsbreve);
 • når du deltager i undersøgelser og evalueringer;
 • når du deltager i kampagner, konkurrencer eller foræringer;
 • når du søger et job eller indsender dit CV;
 • når du eller nogen, du arbejder for, indgår en kontrakt med os;
 • når du indsender spørgsmål eller kommentarer til os.

Hvilken type persondata indsamler vi?

Vi kan indsamle forskellige typer persondata, herunder:

 • dit fornavn og efternavn;
 • din jobtitel og din virksomheds navn;
 • din privat-/faktureringsadresse eller anden fysisk adresse (inklusive vejnavn, navn på by, landsdel, postnummer);
 • din e-mailadresse;
 • dit telefonnummer;
 • din uddannelsesbaggrund, joberfaring og -interesser (for jobsøgende, der indsender oplysninger);
 • anden identifikation, der tillader Lexmark at kontakte dig fysisk eller online;
 • oplysninger, som vi indsamler online fra dig og opbevarer i forbindelse med din konto, f.eks. brugernavn og adgangskode;
 • andre oplysninger, som du giver os, når du bruger vores webshop eller kommunikerer med os.

Vi kan også registrere din IP-adresse, når du opretter forbindelse til internettet. En IP-adresse er en unik identifikation, der bruges af enheder til gensidig identifikation og kommunikation på internettet.

Du behøver ikke at give os persondata for blot at browse på vores websted, men indsamler visse oplysninger via cookies og anden teknologi, som beskrives i vores cookiemeddelelse.

Hvis dine persondata leveres til os fra en tredjepart (f.eks. din arbejdsgiver), kræver vi, at tredjeparten garanterer, at de har juridisk ret til at indsamle og levere disse data til os.

Lexmark markedsfører eller målretter ikke nogen form for kommunikation direkte til børn eller indsamler deres oplysninger på indforstået vis. Vi opfordrer forældre og værger til at tage en aktiv del i deres børns onlineaktiviteter og -interesser.

Hvordan bruger vi dine oplysninger?

Som alle andre virksomheder, bruger vi de persondata, vi indsamler, på flere måder. Eksempelvis:

 • til at drive vores websteder;
 • til at opfylde dine anmodninger om oplysninger;
 • til at registrere dine produkter;
 • til at behandle din jobansøgning;
 • til at give dig tilladelse til at deltage i konkurrencer og undersøgelser;
 • til at yde service og support;
 • til at fuldføre dine købsanmodninger;
 • til at spore dine præferencer relateret til vores kontakt med dig;
 • til at forsyne dig med support og vedligeholdelse til dine Lexmark produkter;
 • til at opfylde vores kontraktlige ansvar med din virksomhed.

Vi bruger også dine persondata til at kommunikere med dig. Vi kan bruge dine persondata til at sende dig visse obligatoriske servicemeddelelser, f.eks. velkomstbreve, påmindelser om fakturering, information om tekniske serviceproblemer, sikkerhedsadvarsler, softwareopdateringer og andre supportmeddelelser.  Hvis du vælger at modtage kampagnemateriale fra os, kan vi også bruge dine persondata til at bekræfte dette valg, hvor det er nødvendigt, og til at markedsføre produkter, serviceydelser og specialtilbud.

De persondata, som vi ligger inde med, må opbevares, overføres, kombineres med andre data og på anden vis behandles – alt sammen i overensstemmelse med vores principper for beskyttelse af personlige oplysninger.

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende dine persondata varierer efter retskreds og kan omfatte:

 • retten til at være fuldt informeret om, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dataene, og om vi har til hensigt at overføre dem;
 • retten til at have adgang til dine data og rette eller opdatere eventuelle fejl;
 • retten til at få slette data;
 • retten til at blive underrettet;
 • retten til at begrænse brugen af dine persondata;
 • retten til at gøre indsigelse mod visse former for behandling af dine data;
 • retten til at indgive en klage hos den kyndige tilsynsmyndighed.

Hvis du er bosat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, bedes du se sektionen nedenfor, Persondatarettigheder i EØS og Schweiz.

Hvis vores brug af persondata er baseret på dit samtykke, kan du trække det tilbage når som helst ved at kontakte os skriftligt som angivet nedenfor eller, hvis relevant, via Globalt præferencecenter. Vi informerer dig om følgerne af at trække dit samtykke tilbage.

Sådan kontakter du os

Du kan få svar på eventuelle spørgsmål, du måtte have omkring denne meddelelse eller vores behandling af persondata, ved at kontakte os via e-mailadressen eller de fysiske adresser angivet nedenfor. Vi anbefaler at bruge P@L-e-mailadressen for at få det mest effektive svar. Når vi modtager skriftlige spørgsmål, tilstræber vi altid at kontakte den individuelle bruger omkring hans eller hendes bekymringer så hurtigt som muligt. Vi vil undersøge og forsøge at svare på eventuelle spørgsmål relateret til persondata eller vores program for beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til de nævnte principper i denne meddelelse.

E-mail

privacy@lexmark.com

Post

Lexmark International Technology Kft.
Data Protection Officer
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Ungarn.

Yderligere kontaktoplysninger

Du kan også kontakte din lokale Lexmark virksomhed via kontaktoplysningerne på det pågældende Lexmark websted.

 

Når du kontakter os, bedes du oplyse navn, adresse, enhver e-mailadresse du har angivet på vores websted(er) og beskrive under hvilke omstændigheder, du har leveret dine data (f.eks. for at registrere et produkt, modtage nyhedsbrev osv.). Vi tager også rimelige skridt for at bekræfte din identitet, inden der træffes nogen handling, for at beskytte dine personlige oplysninger og din sikkerhed.

Ændringer af denne meddelelse

Vi gennemgår jævnligt vores overholdelse af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis vi foretager ændringer af denne meddelelse, så bliver den reviderede meddelelse oprettet her, inklusive revisionsdatoen. Ved betydelige ændringer opretter vi muligvis en meddelelse på vores hjemmeside. Eventuelle ændringer træder kun i kraft fra og med revisionsdatoen.


Vores principper for beskyttelse af personlige oplysninger

Følgende sektioner giver en mere detaljeret beskrivelse af vores principper for beskyttelse af personlige oplysninger.

Meddelelse om brug af persondata

Lexmark tilstræber at være komplet gennemsigtig i sin indsamling og brug af persondata. Vi giver dig en meddelelse, når vi indsamler dine persondata, for at forklare formålet med indsamlingen af dataene.  Denne meddelelse er beregnet til at hjælpe dig med at træffe en kvalificeret beslutning. Vi gør vores bedste for at give dig oplysninger og en forklaring på en klar og brugervenlig måde, når vi beder om dine data.

Vi giver dig en meddelelse om de typer data, vi indsamler, hvordan dataene bruges, hvordan dataene indhentes (hvis dette ikke allerede står klart), hvem dataene kan deles med, og hvor længe de opbevares. Der findes et eksempel i vores Globale præferencecenter. Kontakt os endelig, hvis noget virker uklart eller du har spørgsmål.

Vi bruger ikke dataene til nogen andre formål, end hvad der fremgår af denne meddelelse. Hvis du eller din arbejdsgiver vælger at have en kontrakt- eller anden virksomhedsbaseret relation med Lexmark, kontakter vi dig muligvis i denne sammenhæng alt efter behov.

I de fleste tilfælde kan du blot vælge ikke at forsyne os med dine persondata. Hvis du vælger ikke at forsyne os med de persondata, vi anmoder om online, kan du stadig besøge de fleste af vores websider. Du kan dog muligvis ikke få adgang til visse muligheder, tilbud og serviceydelser, der involverer vores interaktion med dig.

Retmæssig brug

Afhængig af omstændighederne, under hvilke vi indsamler persondata, er Lexmarks brug og behandling af dataene baseret på følgende:

 • dit samtykke;
 • opfyldelse af et ansvar over for dig;
 • vores overholdelse af en gældende lov, forordning eller andet juridisk ansvar;
 • et behov for at beskytte dine eller en anden fysisk persons interesser; eller,
 • vores virksomheds eller tredjeparts legitime interesser, hvor sådanne interesser tilsidesætter din personlige interesse, grundlæggende rettigheder eller friheder.

Lexmark gennemgår jævnligt de formål, som dataene indsamles til, for at sikre, at vores dataindsamling understøtter rimelige virksomhedskrav.

Dataadgang

Dine persondata tilhører dig. Vi forsyner dig med al den adgang og information, vi er i stand til, til at opdatere eller ændre de persondata, vi opbevarer. Vi giver dig også mulighed for at trække dit samtykke tilbage, anmode om en kopi eller overførsel af dine data samt få slettet dine persondata alt efter relevans. Du skal være opmærksom på, at en sådan anmodning skal være gyldig og legal, og vi kan kræve yderligere oplysninger fra dig for at svare på korrekt vis. Vi svarer på hver anmodning i henhold til loven.

Dataintegritet

Lexmark tager rimelige skridt for at sikre, at de persondata, vi behandler, er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle ved at opfordre dig til at opdatere dine persondata alt efter behov.

Vi tilstræber at opbevare dine persondata på nøjagtig vis. Vi har implementeret teknologi, administrationsprocesser og politikker, der er med til at sikre nøjagtige data. Vi giver personer passende adgang til at gennemgå og rette deres persondata.

Dataminimering

Lexmarks fremgangsmåde er at indsamle den mindste mængde persondata, der kræves til det nævnte formål. Det er også vores politik kun at opbevare persondata, indtil det forretningsmæssige behov, som det indsamles til, er opfyldt. Når det forretningsmæssige behov er udløbet, bliver persondataene rutinemæssigt slettet. I visse tilfælde opbevares persondataene i længere tid, end nogen af parterne havde forventet, på grund af juridiske ansvar.

Datasikkerhed

Vi tager den tillid, du viser os, alvorligt, og vi arbejder hårdt på at indarbejde informationssikkerhed i vores systemer, produkter og serviceydelser. Vi har et globalt team af sikkerhedseksperter på plads, der udarbejder standarderne for og styrer håndhævelsen af en række virksomhedsmæssige sikkerhedspolitikker.

Vi har relevante fysiske, organisatoriske og administrative løsninger på plads for at beskytte mod uautoriseret adgang, misbrug, offentliggørelse og ændring af dine persondata.

Lexmarks produkter og serviceydelser er designet med fokus på beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed ved brug af gennemtestede metodologier såsom "sikker udviklingslivscyklus" (Secure Development Lifecycle) og "udarbejdelse af konsekvensanalyser" (Privacy Impact Assessments). Vores enheder har opnået anerkendelse over hele verden år efter år for deres robuste sikkerhedsmuligheder, og vores organisation har opnået sikkerhedsrelaterede certificeringer såsom ISO 27001.

Deling af data

Vi holder dine persondata fortrolige. Vi sælger, lejer, udveksler eller leaser ikke dine persondata (ud) til/med andre. Medmindre vi har din tilladelse, bruger eller deler vi ikke dine persondata på måder, der ikke er relateret til dem, vi beskriver på det tidspunkt, du oplyser dataene, eller som er beskrevet i en afgørende kontrakt. Vi inddrager serviceudbydere og leverandører ("agenter") til at udføre bestemte funktioner på vores vegne. Disse agenter kan f.eks. levere produkter til dig, produktservice og -support, vedligeholde vores informationsteknologisystemer og assistere os med legitime marketings- og kommunikationsinitiativer. Disse agenter får kun tilladelse til at behandle persondata for at udføre serviceydelser, der specificeres af Lexmark. De er forpligtet til at sikre fortroligheden af oplysningerne og må ikke bruge dem til nogen andre formål. Enhver agent vil have accepteret de skriftlige vilkår fra Lexmark, der kræver, at agenten overholder vilkårene, som ikke er mindre beskyttende end Lexmarks egne standarder for beskyttelse af personlige oplysninger.

Overførsler på tværs af grænser

Vi er en global organisation med kontorer og kunder i hele verden. For at kunne drive vores virksomhed optimalt og tjene dig bedst muligt kan al slags data – ikke kun persondata – overføres og tilgås af Lexmarks virksomheder verden over på baggrund af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og i henhold til internationale standarder for beskyttelse af persondata.

EØS og Schweiz

Vi må i henhold til EU's persondataforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) og gældende love opbevare, overføre og behandle persondata i USA eller andre lande, hvori vi har faciliteter. Ved at bruge vores websted eller serviceydelser accepterer du samtidig sådanne overførsler af oplysninger uden for dit land. Hvad angår overførsel af persondata uden for EØS har vi etableret passende aftaler for behandling af dataoverførsler baseret på standardklausuler om databeskyttelse, der er vedtaget af EU-Kommissionen i henhold til gældende lovgivning (se f.eks. Artikel 46 (2) (c) i GDPR samt EU-Kommissionens afgørelse 2010/87 den 5. februar 2010 om standardkontraktklausuler for overførsel af persondata til processorer etableret i den tredje verdens lande).

1. Persondatarettigheder – EØS eller Schweiz

Hvis dine persondata behandles af Lexmark, er dine data omfattet af EU's persondataforordning ("GDPR") og schweizisk lovgivning, og så har du følgende rettigheder over for Lexmark som kontrolorgan:

 • Adgangsrettigheder

Du har retten til at få bekræftelse fra Lexmark på, hvorvidt dine persondata behandles eller ikke behandles af os.

Hvis det er tilfældet, kan du kræve, at Lexmark giver dig følgende oplysninger:

 • a. Formålene med behandling af dine persondata;
 • b. Kategorierne af de relevante persondata;
 • c. Modtagerne eller kategorierne af modtagere, som dine persondata er blevet delt med;
 • d. Den forventede tidsperiode for opbevaring af dine persondata, eller – hvis en sådan oplysning ikke kan gives – selve kriteriet for fastsættelse af tidsperioden;
 • e. Eksistensen af en ret til at anmode Lexmark om at få rettet eller slettet persondata eller begrænset behandlingen eller en ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling;
 • f. Eksistensen af en ret til at anmode Lexmark om at få rettet eller slettet persondata eller begrænset behandlingen eller en ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling;
 • g. Eksistensen af en ret til indgive en klage hos en kyndig tilsynsmyndighed; hvor persondataene ikke indsamles fra dig som dataemnet – alle tilgængelige oplysninger om deres kilde;
 • h. Eksistensen af en automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og – i hvert fald i disse tilfælde – betydningsfuld information om den involverede logik, samt hvilken betydning og hvad de forventede konsekvenser af en sådan behandling henholdsvis har og er for dig.

Du har retten til at blive underrettet om, hvorvidt dine persondata overføres til en international organisation eller en organisation i den tredje verden. I denne forbindelse kan du kræve at blive underrettet om eventuelle passende sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til en sådan overførsel.

2. Retten til rettelser

Du har retten til at få Lexmark til at rette og/eller fuldstændiggøre dine persondata, hvis de er forkerte eller ufuldstændige.

3. Retten til begrænset behandling

Du har retten til begrænset behandling af dine persondata i henhold til følgende betingelser:

 • Nøjagtigheden af persondataene bestrides af dig – med en tidsperiode, der giver Lexmark mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af persondataene;
 • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af dine persondata og anmoder i stedet om begrænset brug af dine persondata;
 • Lexmark har ikke længere brug for dine persondata til behandlingsformål, men du har brug for dem i forbindelse med etableringen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske rettigheder eller krav;
 • Du har gjort indsigelser mod behandlingen, og det er endnu ikke blevet besluttet, om Lexmark – som kontrolorgan – har nogen retmæssige grunde, der tilsidesætter dine egne rettigheder.

Hvis behandlingen af dine persondata er blevet begrænset, må sådanne persondata  med undtagelse af opbevaring  kun behandles med dit samtykke; eller med det formål at etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller krav; eller til beskyttelse af en anden fysisk persons eller anden juridisk enheds rettigheder; eller af hensyn til vigtig offentlig interesse.

Hvis behandlingen er blevet begrænset i henhold til nogen af ovenstående betingelser, vil Lexmark oplyse dig om dette, inden begrænsningen ophæves.

4. Retten til sletning

Du har retten til at kræve, at Lexmark sletter dine persondata uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 • Der er ikke længere brug for persondataene til de formål, som de blev indsamlet eller på anden måde behandlet til;
 • Du tilbagekalder dit samtykke ud fra hvilket dine data behandles, og hvor der ikke er nogen andre juridiske grundlag for behandling af dine persondata;
 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine persondata, og der er ikke nogen tilsidesættende juridiske grundlag for behandling af dine persondata;
 • Dine persondata er blevet behandlet på ulovlig vis;
 • Dine persondata skal slettes i forbindelse med overholdelse af et juridisk ansvar, hvilket Lexmark er underlagt som et kontrolorgan; eller
 • Dine persondata er blevet indsamlet i forbindelse med tilbudte oplysninger via samfundsmæssige serviceydelser.

Hvis Lexmark har offentliggjort dine persondata og er forpligtet til at slette dine persondata, skal Lexmark – ved at tage den tilgængelige teknologi og omkostningerne til implementering med i overvejelserne – tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, for at oplyse tredjeparter, som behandler dine persondata, at du har anmodet om at få slettet eventuelle tilknytninger til – eller kopier af – disse persondata.

Retten til sletning forekommer ikke, hvis og i det omfang behandlingen er nødvendig:

 • i forbindelse med udøvelse af retten til ytringsfrihed og information;
 • i forbindelse med overholdelse af et juridisk ansvar, der kræver behandling i henhold til gældende lovgivning, hvilken Lexmark er underlagt som et kontrolorgan; eller til udførelse af en opgave i offentlighedens interesse; eller i udøvelsen af officiel myndighed, der har en egeninteresse i Lexmark som et kontrolorgan;
 • i forbindelse med offentlighedens interesse på folkesundhedsområdet;
 • i forbindelse med arkiveringsformål i offentlighedens interesse; eller
 • i forbindelse med etableringen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske rettigheder eller krav.

5. Retten til underretning

Hvis du har udøvet din ret til at få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af dine persondata, skal Lexmark underrette alle modtagere, som dine persondata er delt med, om en sådan rettelse, sletning eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller ville være forbundet med en disproportioneret indsats og udgift.

Du har retten til, at Lexmark informerer dig om disse modtagere.

6. Retten til dataportabilitet

Du har retten til at modtage de persondata, du har leveret til Lexmark, i et organiseret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover har du uhindret retten til at overføre disse data til et andet kontrolorgan, forudsat at:

 • behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt; og
 • behandlingen udføres på en automatiseret måde.

Når du udøver retten til dataportabilitet, har du også retten til at få overført dine persondata direkte fra et kontrolorgan til et andet, hvis det er teknisk muligt. Enhver udøvelse af retten til dataportabilitet må ikke have nogen negativ indflydelse på tredjeparters friheder eller rettigheder.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandlingen af persondata, der kræves til udførelse af en opgave i offentlighedens interesse eller i udøvelsen af officiel myndighed, der har en egeninteresse i kontrolorganet.

7. Retten til at tilbagekalde samtykke til databehandling

Du har retten til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata når som helst. Tilbagekaldelse af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af databehandling, der er sket før tilbagekaldelsen.

8. Retten til at indgive en klage hos en kyndig tilsynsmyndighed

Uanset eventuelle andre administrative midler eller retsmidler, der er til din rådighed, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed – specifikt i det land, hvor du har fast bopæl eller arbejdsplads, eller hvor overtrædelsen angiveligt fandt sted, hvis du mener, at behandlingen af dine persondata overtræder gældende lovgivning.