Forbrugsstoffer, som er dækket af Lexmarks begrænsede garanti | Lexmark Danmark

Forbrugsstoffer, som er dækket af Lexmarks begrænsede garanti

Forbrugsstoffer til laserprinter

Produkt Garantiperiode

Lasertonerkassetter*

Begrænset livstidsgaranti*

Tonerkassetter*

Begrænset livstidsgaranti*

Fotokonduktorenheder/-sæt**

Begrænset livstidsgaranti*

Billedenheder/-sæt**

Begrænset livstidsgaranti*

Fremkalderenheder/-sæt**

Begrænset livstidsgaranti*

Spildtonerflasker/-beholdere**

Begrænset livstidsgaranti*

* Den begrænsede livstidsgaranti gælder ikke laserkassetter, som er blevet genopfyldt, eller som blot er tomme på grund af normalt brug. Den begrænsede livstidsgaranti er gyldig, indtil laserkassetterne er opbrugt og ikke længere indeholder brugbare mængder Lexmark-toner.
** Den begrænsede livstidsgaranti for fotokonduktorenheder/-sæt, billedenheder/-sæt, fremkalderenheder/-sæt og/eller spildtonerflasker/-beholdere er gyldig, indtil der vises en meddelelse om udskiftning af forbrugsstof. Brug af forbrugsstoffer fra tredjepart med deraf følgende beskadigelse af fotokonduktorenheder/-sæt, billedenheder/-sæt, fremkalderenheder/-sæt og/eller spildtonerflasker/-beholdere medfører, at Lexmarks begrænsede livstidsgaranti på forbrugsstoffer bortfalder. 

Blækforbrugsstoffer

Produkt 1 år

Blækkassetter

X

Forbrugsstoffer til tekstbehandling

Produkt 1 år

Matrixprinterbånd til 6400, 6408 og 6412

X

Matrixprinterbånd til Lexmark 4227 og 4227 plus

X

Matrixprinterbånd til Lexmark 23xx Series

X

Matrixprinterbånd til 24xx Series

X

Matrixprinterbånd til 25xx Series

X

Matrixprinterbånd til 25xx+ Series

X