Profesyonel Hizmetler | Lexmark Türkiye

Profesyonel Hizmetler

Binlerce organizasyon için özel çıktı çözümleri geliştirerek elde ettiğimiz kapsamlı teknoloji anlayışımız ve benzersiz, endüstriye özgü bilgi birikimimiz sayesinde, Lexmark çıktı ortamınızdaki gizli fırsatları ortaya çıkarmanıza ve şirketinizdeki bilgi akışını düzene sokacak stratejileri ve süreçleri uygulamaya koymanıza yardımcı olacak uzmanlığa sahiptir.

Şirketimizin danışmanlık kolu olan Lexmark Profesyonel Hizmetler, çıktı ortamınızda verimliliği artıracak ve giderleri düşürecek pratik çözümler tasarlamak ve sunmak için, size özgü iş durumuna Lexmark uzmanlığını getirir. Profesyonel Hizmetler değerlendirme ve değerleme danışmanlık hizmetlerinden, sistem tasarımı ve uygulaması düzenlemelerine kadar, çeşitli hizmetleri kapsar ve üç farklı biçimde sunulur:

Keşif Programları

Birçok organizasyon belge yaşam döngüsünün ve çıktı ile ilgili hizmetlerin, karlılıkları üzerindeki etkisini küçümser. Sadece sermaye yatırımları ve işletme giderleri etkilenmekle kalmaz ve kullanıcı verimliliği ve memnuniyet düzeylerinin de, işletme sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Ağınızın ve doğrudan bağlı yazıcılar, fotokopi cihazları, faks ve tarayıcı cihazların verimliliğini arttırmak, doğrudan verimlilikte artışlar olmasını sağlayabilir.

Çözüm Geliştirme ve Bütünleştirme

Birçok rutin çıktı işlem görevi otomasyona uygundur ve personelinize daha önemli sorunlara odaklanabilme şansı sunar. Kuruluş genelinde verimlilik ve maliyet tasarrufları elde etmek ve organizasyonunuzu daha verimli ve rekabetçi kılmak için bilgi paylaşımı hızını arttıran kağıttan dijitale geçiş çözümleriyle, Lexmark organizasyonunuzda yoğun bir şekilde yazdırma yapılan belge süreçlerini otomatik hale getirecek uzmanlığı sunar.

Satış Mühendisleri

Lexmark'ta yazdırma ve iş akışı çözümlerinin neden olduğu karmaşaları kabul eder ve bu karmaşaları anlamak için çalışırız. Lexmark'ın danışmanlık hizmeti veren teknik destek ekibi çıktı hacmini azaltma, güvenli yazdırma, güvenlik, süreç basitleştirme, uygulamalar ve cihaz konsolidasyonu konularını hedef almaya hazırdır. Mevcut durum değerlendirmelerinden, vizyonunuzu hayata geçirecek gelecekteki durum uygulamalarına kadar, sizin için varız. Lexmark satış teknik kaynakları kurumsal çıktı ve iş akışı sorunlarını çözmek için sizinle birlikte çalışır ve çalışır durumda kalmanız için, gelecekteki teknik gereksinimlerinizi desteklemeye hazır olacaktır.

Başlarken

Lexmark ile iletişime geçmek için burayı tıklatın