Privacyverklaring

Welkom bij de privacypagina van Lexmark en hartelijk dank voor uw interesse. Ons programma, Privacy@Lexmark, is bedoeld om u te helpen begrijpen welke persoonsgegevens we kunnen verzamelen en welke stappen we nemen om uw privacy te beschermen.  Lexmark streeft ernaar producten, diensten, processen en oplossingen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt en beveiligd. Daartoe proberen we de volgende erkende privacybeginselen te hanteren bij alles wat we doen:

 • Transparante kennisgeving en doordachte keuze
 • Wettig gebruik
 • Toegang tot gegevens
 • Gegevensintegriteit
 • Beperking van gegevens
 • Gegevensbeveiliging
 • Beperkt delen
 • Verantwoordelijkheid voor gegevensoverdracht

Privacy@Lexmark is een speciale organisatie waarvan het enige doel is een bedrijfscultuur te implementeren, te promoten en te handhaven die uw recht op privacy begrijpt en respecteert. Als u vragen hebt of als we u op enige andere wijze van dienst kunnen zijn, neem dan contact met ons op zoals hieronder wordt uitgelegd.

Met vriendelijke groeten,
Het P@L-team.


Wat zijn Persoonsgegevens?

Lexmark hanteert een brede definitie van Persoonsgegevens om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. De term 'Persoonsgegevens' verwijst gewoonlijk naar alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (in tegenstelling tot een bedrijf of organisatie). Een identificeerbare persoon die iemand die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd op basis van zaken zoals een naam, identificatienummer, adres, werknemers-ID, functie of telefoonnummer. Jane Alvarez die woont op de Lexmarklaan 123 met telefoonnummer 085-1234567 is bijvoorbeeld een identificeerbare persoon:  haar naam, adres en telefoonnummer zijn alle voorbeelden van haar Persoonsgegevens.  Andere soorten Persoonsgegevens kunnen minder voor de hand liggend zijn, zoals een IP-adres of andere soorten online identificerende gegevens.

Wat valt er onder deze verklaring?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze websites, onze producten en onze diensten.  Als onze privacyprocedures in enig geval afwijken van wat in deze verklaring wordt beschreven, zullen we dit melden op het moment dat om uw gegevens vragen.

Sommige pagina's op onze websites bevatten mogelijk koppelingen naar websites van derden. We onderschrijven de privacyprocedures of de inhoud van dergelijke websites niet en hebben er ook geen controle over. We raden u aan zorgvuldig de privacyverklaring te lezen van elke site die u bezoekt, met inbegrip van onze website.

Sommige producten of oplossingen die we bieden, kunnen co-branded zijn of worden aangeboden in combinatie met producten of oplossingen van andere bedrijven. Deze producten en oplossingen kunnen vergezeld gaan van andere registratieverzoeken of algemene voorwaarden. Als u zich registreert voor deze producten of ze gebruikt, ontvangen zowel wij als het andere bedrijf mogelijk de door u verstrekte gegevens. Hoewel we onze zakelijke partners zorgvuldig selecteren, onderschrijven we de privacyprocedures of de inhoud van die andere bedrijven niet en hebben we er geen controle over.

Wanneer verzamelen we Persoonsgegevens?

We verzamelen Persoonsgegevens wanneer u contact opneemt of zakendoet met Lexmark, bijvoorbeeld wanneer u:

 • producten of diensten koopt;
 • producten registreert;
 • ondersteuning voor een product vraagt;
 • softwaredownloads aanvraagt;
 • een gebruikersaccount maakt (gebruikersnaam en wachtwoord voor aanmelding);
 • informatie of materialen aanvraagt (zoals whitepapers of nieuwsbrieven);
 • deelneemt aan enquêtes en evaluaties;
 • gebruikmaakt van aanbiedingen of meedoet aan wedstrijden of prijsvragen;
 • solliciteert voor een baan of uw cv verzendt;
 • of iemand waarvoor u werkt een contract met ons aangaat;
 • vragen of opmerkingen naar ons verzendt.

Welke soorten Persoonsgegevens verzamelen we?

We kunnen verschillende soorten Persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder:

 • uw voornaam en achternaam;
 • uw functie en de naam van uw bedrijf;
 • uw thuis- of factuuradres of ander fysiek adres (inclusief straat, postcode, woonplaats, staat/provincie);
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw genoten opleidingen, werkervaring en interesse voor een bepaalde baan (voor sollicitanten die gegevens verzenden);
 • andere identificerende gegevens die het mogelijk maken dat Lexmark fysiek of online contact met u opneemt;
 • gegevens die we online over u verzamelen en bijhouden in verband met uw account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord;
 • andere gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze webwinkel gebruikt of met ons communiceert.

We kunnen ook het IP-adres opslaan dat u gebruikt om verbinding te maken met internet. Een IP-adres is een unieke ID die door apparaten wordt gebruikt om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren via internet.

U hoeft ons geen Persoonsgegevens te verstrekken als u enkel onze site bezoekt, maar we verzamelen wel bepaalde gegevens met behulp van cookies en andere technologieën, zoals uiteengezet in ons cookiebeleid.

Als we uw Persoonsgegevens ontvangen via een derde partij (bijvoorbeeld van uw werkgever), moet die derde partij ons verzekeren dat ze het wettelijke recht hebben die gegevens te verzamelen en aan ons te verstrekken.

Lexmark richt communicatie of marketing niet actief op kinderen en zal hun gegevens niet bewust verzamelen. We raden ouders en verzorgers aan een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Net als alle bedrijven gebruiken we de Persoonsgegevens die we verzamelen op verschillende manieren. We gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om:

 • onze websites te laten functioneren;
 • te voldoen aan uw verzoeken om informatie;
 • uw producten te registreren;
 • uw sollicitatie te verwerken;
 • te zorgen dat u kunt deelnemen aan prijsvragen en enquêtes;
 • service en ondersteuning te bieden;
 • de aankopen die u hebt aangevraagd uit te voeren;
 • uw voorkeuren met betrekking tot ons contact met u bij te houden;
 • u ondersteuning en onderhoud voor uw Lexmark producten te bieden;
 • onze contractuele verantwoordelijkheden ten opzichte van uw bedrijf na te komen.

We gebruiken uw Persoonsgegevens ook om met u te communiceren. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u bepaalde verplichte communicatie te sturen, zoals welkomstbrieven, herinneringen voor facturen, informatie over technische problemen met een service, beveiligingswaarschuwingen, software-updates en andere ondersteuningsberichten.  Als u promotiemateriaal van ons wilt ontvangen, kunnen we uw Persoonsgegevens ook gebruiken om die keuze zo nodig te bevestigen en voor promotie en marketing voor producten, services en speciale aanbiedingen.

De Persoonsgegevens onder onze hoede kunnen worden opgeslagen, overgebracht, gecombineerd met andere gegevens en anderszins worden verwerkt, dit alles in overeenstemming met onze privacybeginselen.

Uw rechten

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens verschillen per rechtsgebied en kunnen het volgende omvatten:

 • Het recht om volledig op de hoogte te worden gesteld van welke gegevens we verzamelen, waarom we die gegevens verzamelen en of we van plan zijn ze over te dragen.
 • Het recht op toegang tot uw gegevens en het recht om eventuele fouten te corrigeren of bij te werken.
 • Het recht op vergetelheid.
 • Het recht op kennisgeving.
 • Het recht om het gebruik van Persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen sommige vormen van verwerking.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u woont in de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, raadpleegt u de onderstaande sectie Rechten in verband met Persoonsgegevens in de EER en Zwitserland.

Als we uw Persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, mag u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door schriftelijk contact met ons op te nemen zoals hieronder wordt aangegeven of, indien van toepassing, via het Global Preference Center. We zullen u op de hoogte stellen van de gevolgen wanneer u uw toestemming intrekt.

Contact met ons opnemen

Stuur ons gerust uw vragen of zorgen met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop we met Persoonsgegevens omgaan door contact met ons op te nemen via het e-mailadres of de fysieke adressen hieronder. Voor de meest efficiënte reactie raden we u ten zeerste aan het e-mailadres van P@L te gebruiken. Wanneer we schriftelijke vragen en zorgen ontvangen, is het ons beleid zo snel als redelijk mogelijk is contact op te nemen met de individuele gebruiker over zijn of haar zorgen. We zullen vragen of zorgen met betrekking tot Persoonsgegevens of ons privacyprogramma onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met de beginselen in deze verklaring.

E-mail

privacy@lexmark.com

Post

Lexmark International Technology Kft.
Data Protection Officer
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Boedapest
Hongarije.

Aanvullende contactgegevens

U kunt ook contact opnemen met het landelijke Lexmark kantoor via de contactgegevens op de landelijke Lexmark website.

 

Wanneer u contact met ons opneemt, geef ons dan uw naam, adres, een e-mailadres dat u hebt verstrekt op onze website(s) en een beschrijving van de omstandigheden waaronder u de gegevens hebt verstrekt (bijvoorbeeld om een product te registreren, om een nieuwsbrief te ontvangen enz.). Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen we ook redelijke stappen nemen om uw identiteit te verifiëren voordat we actie ondernemen.

Wijzigingen in deze verklaring

We controleren regelmatig of we deze privacyverklaring naleven. Als we deze verklaring wijzigen, plaatsen we hier de gewijzigde verklaring, samen met de datum van de herziening. Als de wijzigingen ingrijpend zijn, kunnen we ook een bericht op onze homepage plaatsen. Veranderingen gaan pas in op de datum van de herziening.


Onze privacybeginselen

De volgende secties bevatten een uitgebreidere uitleg van onze privacybeginselen.

Kennisgeving over het gebruik van Persoonsgegevens

Lexmark streeft ernaar volledig transparant te zijn bij het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens. We zullen u op de hoogte stellen als we uw Persoonsgegevens verzamelen en uitleggen waarom we die gegevens verzamelen.  Deze kennisgeving is bedoeld u te helpen een doordachte keuze te maken. We doen ons uiterste best informatie te bieden en op een duidelijke en handige manier uitleg te geven telkens wanneer we om uw gegevens vragen.

We laten u weten welke soorten gegevens we verzamelen, hoe de gegevens worden gebruikt, hoe de gegevens worden verkregen (als dat nog niet duidelijk is), met wie de gegevens kunnen worden gedeeld en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Een voorbeeld hiervan vindt u in ons Global Preference Center. Als we niet duidelijk zijn of als u een vraag of punt van zorg hebt, laat het ons dan weten.

We gebruiken de gegevens voor geen andere doeleinden dan zoals vermeld in de kennisgeving. Als u of uw werkgever een contractuele of andere zakelijke relatie met Lexmark aangaat, kunnen we zo nodig contact met u opnemen in verband met die zakelijke relatie.

Meestal kunt u er eenvoudig voor kiezen ons uw Persoonsgegevens niet te verstrekken. Als u ervoor kiest de Persoonsgegevens waar we online om vragen, niet te verstrekken, kunt u de meeste van onze webpagina's nog steeds bezoeken, maar hebt u wellicht geen toegang tot bepaalde opties, aanbiedingen en services die zijn gebaseerd op onze interactie met u.

Wettig gebruik

Afhankelijk van de omstandigheden waarin we Persoonsgegevens verzamelen, is de manier waarop Lexmark de gegevens gebruikt en verwerkt gebaseerd op een of meer van de volgende zaken:

 • uw toestemming;
 • het voldoen aan een verplichting tegenover u;
 • onze naleving van een toepasselijke wet, verordening of andere wettelijke verplichting;
 • de noodzaak de belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
 • de legitieme belangen van ons bedrijf of van een derde partij waarbij dergelijke belangen voorgaan op uw persoonlijke belang, fundamentele rechten of vrijheden.

Lexmark controleert regelmatig de doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld om zeker van te zijn dat we voldoen aan redelijke zakelijke vereisten.

Toegang tot gegevens

Uw Persoonsgegevens zijn uw eigendom. We bieden u zo veel mogelijk toegang en informatie als redelijk mogelijk is om de Persoonsgegevens die we onder onze hoede hebben, te kunnen bijwerken of aanpassen. Indien van toepassing bieden we u ook een methode om uw toestemming in te trekken, een kopie van uw gegevens aan te vragen, uw gegevens over te dragen en zelfs om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Onthoud dat een dergelijk verzoek geldig en wettig moet zijn en dat we mogelijk aanvullende gegevens van u nodig hebben om op de juiste wijze te kunnen reageren. We reageren op elk verzoek in overeenstemming met de wet.

Gegevensintegriteit

Lexmark neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we verwerken accuraat, volledig en actueel zijn door u aan te moedigen uw Persoonsgegevens zo nodig bij te werken.

We proberen uw Persoonsgegevens accuraat vast te leggen. We hebben technologieën, beheerprocessen en beleidsregels geïmplementeerd om te helpen zorgen dat gegevens accuraat blijven. We bieden individuen redelijke toegang om hun Persoonsgegevens te controleren en te corrigeren.

Beperking van gegevens

Lexmark streeft ernaar zo min mogelijk Persoonsgegevens te verzamelen die vereist zijn voor het vermelde doel. Het is ook ons beleid Persoonsgegevens slechts zolang te bewaren als vereist is om te voldoen aan de zakelijke noodzaak waarvoor ze zijn verzameld. Als deze zakelijke noodzaak niet meer bestaat, worden de Persoonsgegevens stelselmatig verwijderd. In sommige gevallen moeten Persoonsgegevens wegens wettelijke verplichtingen langer bewaard blijven dan wij of u zouden verwachten.

Gegevensbeveiliging

We nemen het vertrouwen dat u in ons stelt, zeer serieus en doen ons uiterste best om gegevensbeveiliging te implementeren in onze systemen, onze producten en onze diensten. We gebruiken een wereldwijd team van beveiligingsprofessionals dat standaarden opstelt en de naleving van diverse zakelijke beveiligingsbeleidsregels afdwingt.

Ter bescherming tegen toegang door onbevoegden, misbruik, openbaarmaking of wijziging van uw Persoonsgegevens treffen we passende fysieke, technische, organisatorische en administratieve maatregelen.

De producten en diensten van Lexmark zijn ontworpen met het oog op privacy en beveiliging en met behulp van geteste methodologieën, zoals Secure Development Lifecycle en Privacy Impact Assessments. Onze apparaten krijgen jaar na jaar wereldwijd erkenning wegens hun robuuste beveiligingsopties en onze organisatie heeft diverse certificeringen met betrekking tot beveiliging ontvangen, zoals ISO 27001.

Gegevens delen

We houden uw Persoonsgegevens vertrouwelijk. We zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of leasen aan anderen. Tenzij we uw toestemming hebben, zullen we uw Persoonsgegevens niet gebruiken of delen op manieren die geen verband houden met de manieren die we hebben beschreven toen u de gegevens verstrekte of die worden beschreven in een hiervoor geldend contract. We contracteren serviceproviders en -leveranciers ('agenten') om bepaalde functies namens ons uit te voeren. Deze agenten kunnen bijvoorbeeld producten aan u leveren, service en ondersteuning voor producten bieden, onze systemen voor informatietechnologie onderhouden en ons helpen met wettige marketing- en communicatie-initiatieven. Het is deze agenten alleen toegestaan Persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de door Lexmark omschreven diensten uit te voeren. Ze moeten ervoor zorgen dat de gegevens vertrouwelijk blijven en ze mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Elke agent heeft een schriftelijke overeenkomst met Lexmark gesloten waarin we eisen dat de agent algemene voorwaarden hanteert die niet minder bescherming bieden dan de eigen privacystandaarden van Lexmark.

Grensoverschrijdende overdracht

Wij zijn een wereldwijde organisatie met kantoren en klanten over de hele wereld. Om ons bedrijf efficiënt te beheren en u het beste van dienst te zijn, kunnen allerlei soorten gegevens, niet alleen Persoonsgegevens, worden overgebracht naar en toegankelijk zijn voor Lexmark afdelingen wereldwijd in overeenstemming met deze Privacyverklaring en met internationale normen voor gegevensprivacy.

EER en Zwitserland

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en toepasselijke lokale wetten kunnen we Persoonsgegevens opslaan, overbrengen en verwerken in de Verenigde Staten of andere landen waarin we faciliteiten hebben. Door onze website of services te gebruiken, gaat u akkoord met een dergelijke overdracht van gegevens buiten uw land. Als het gaat om de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER, hebben we geschikte overeenkomsten voor de verwerking van gegevensoverdrachten gesloten op basis van standaardbepalingen voor gegevensbescherming, aangenomen door de Europese Commissie, conform toepasselijke wetgeving (zie bijv. artikel 46 (2) (c) van de AVG en Besluit 2010/87 van 5 februari 2010 van de Europese Commissie betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van aan gegevensverwerkers in derde landen).

1. Rechten in verband met Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland

Als uw Persoonsgegevens door Lexmark worden verwerkt, bent u een betrokkene in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') en de Zwitserse wet en hebt u de volgende rechten ten opzichte van Lexmark als verwerker:

 • Recht van toegang

U hebt het recht van Lexmark de bevestiging te krijgen of uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als dat het geval is, kunt u vragen of Lexmark u de volgende informatie geeft:

 • a. het doel van de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • b. de categorieën Persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw Persoonsgegevens zijn of worden bekendgemaakt;
 • d. de verwachte periode gedurende welke uw Persoonsgegevens worden opgeslagen of, als die informatie niet kan worden verstrekt, de criteria die wordt gebruikt om die periode te bepalen;
 • e. of u het recht hebt Lexmark te vragen Persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, of de verwerking ervan te beperken en of u het recht hebt bezwaar te maken tegen verwerking;
 • f. of u het recht hebt Lexmark te vragen Persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, of de verwerking ervan te beperken en of u het recht hebt bezwaar te maken tegen verwerking;
 • g. of u het recht hebt een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; indien de Persoonsgegevens niet van u als betrokkene worden verzameld, alle beschikbare gegevens over de bron;
 • h. de toepassing van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de gebruikte logica evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor u.

U hebt het recht informatie te ontvangen over het feit of uw Persoonsgegevens worden overgebracht naar een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen op de hoogte te worden gesteld van geschikte beveiligingsfuncties die worden toegepast bij een dergelijke overdracht.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling van uw Persoonsgegevens door Lexmark als uw Persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

3. Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht op beperkte verwerking van uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens wordt door u aangevochten gedurende een periode waarin Lexmark de nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens kan controleren;
 • de verwerking is onwettig en u wilt niet dat uw Persoonsgegevens worden gewist, maar u vraagt in plaats daarvan om beperkt gebruik van uw Persoonsgegevens;
 • Lexmark heeft uw Persoonsgegevens niet meer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt ze wel nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten of claims;
 • u hebt bezwaar gemaakt en er is nog niet bepaald of de legitieme redenen van Lexmark, als verwerker, voorgaan op uw eigen rechten.

Als de verwerking van uw Persoonsgegevens is beperkt, kunnen die Persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met als doel wettelijke rechten of claims vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Als de verwerking is beperkt in een van de hierboven vermelde omstandigheden, krijgt u een bericht van Lexmark voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op vergetelheid

U hebt het recht te vragen of Lexmark uw Persoonsgegevens zonder onnodig uitstel wist in een van de volgende gevallen:

 • de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in en er zijn geen andere rechtsgronden om uw Persoonsgegevens te verwerken;
 • u maakt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en er zijn geen doorslaggevende rechtsgronden om uw Persoonsgegevens te verwerken;
 • uw Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • uw Persoonsgegevens moeten worden gewist omdat Lexmark als verwerker een wettelijke verplichting hiertoe moet naleven; of
 • uw Persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

Als Lexmark uw Persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is uw Persoonsgegevens te wissen, moet Lexmark, rekening houdende met de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie, redelijke stappen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, om derden die uw Persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u hebt gevraagd of alle koppelingen naar of kopieën of duplicaten van die Persoonsgegevens kunnen worden gewist.

U hebt geen recht op vergetelheid als en voor zoverre die verwerking noodzakelijk is:

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist onder toepasselijke wetgeving waaraan Lexmark als verwerker is onderworpen, of om een taak in het algemeen belang uit te oefenen, of voor het uitoefenen van openbaar gezag door Lexmark als verwerker;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of claims.

5. Recht op kennisgeving

Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op rectificatie, vergetelheid of beperking van de verwerking, moet Lexmark alle ontvangers waaraan uw Persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte stellen van die rectificatie, vergetelheid of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanningen en kosten met zich mee zou brengen.

U hebt het recht door Lexmark op de hoogte te worden gesteld van dergelijke ontvangers.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de Persoonsgegevens die u aan Lexmark hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling. Daarnaast hebt u het recht die gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verwerker, op voorwaarde dat:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract; en
 • de verwerking is geautomatiseerd.

Wanneer u uw recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, hebt u ook het recht om uw Persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere gegevensverwerker te laten overdragen als dat technisch haalbaar is. Wanneer u het recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, mag dit geen nadelige invloed hebben op de vrijheden of rechten van derden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens als dit nodig is voor het uitoefenen van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor het uitoefenen van openbaar gezag door de verwerker.

7. Recht om de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken

U hebt het recht uw toestemming tot verwerking van uw Persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voor de intrekking heeft plaatsgevonden.

8. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Niettegenstaande enige andere administratieve of juridische rechtsmiddelen die u ter beschikking staan, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in het land waar u gewoonlijk verblijft of waar uw werkplek zich bevindt of waar de vermoedelijke schending zich heeft voorgedaan, als de verwerking van uw Persoonsgegevens volgens u de toepasselijke wetgeving overtreedt.