Štampajte, zaštitite svoje podatke i upravljajte njima

Globalna kompanija za rešenja za obradu dokumenata i njihovu štampu

Lekmark stvara inovativna rešenja za obradu dokumenata i tehnologije koje pomažu svojim korisnicima širom sveta da štampaju, zaštite i upravljaju informacijama sa lakoćom, efikasnošću i neuporedivom vrednošću. Kombinujući inovativne tehnologije sa velikom industrijskom stručnošću, Lekmark pojednostavljuje složeni presek digitalnih i štampanih informacija u maloprodajama, finansijskim uslugama, zdravstvu, proizvodnji, obrazovanju, vladinom sektoru, itd.

Osnovan 1991. godine, Lekmark je od strane mnogih vodećih analitičarskih firmi u svojoj tehnološkoj industriji prepoznat kao globalni lider u tehnološkim rešenjima za obradu dokumenata i štampanje kao i upravljanim uslugama štampe. Lekmark prodaje svoje proizvode i usluge u više od 170 zemalja, a sedište kompanije je u Leksingtonu, Kentaki.

Lexmark prodajni predstavnik

SmartIST Solutions d.o.o.
Makenzijeva 67
11000 Beograd, Srbija
office@smartistsolutions.com
www.lexmark.rs
www.smartistsolutions.com

Lista distributera po zemljama


Atom Partner d.o.o.
Kneginje Zorke 25-27, 11000 Beograd
Vladimir Matović
email: vladimir.matovic@atompartner.com
Phone: +381 648 29 3099


Comtrade Distribution d.o.o. Belgrade
Bulevar Zorana Đinđića 125i
11000 Belgrade
Marija Forgić
Email: marija.forgic@comtrade.com
Phone: +38165 20 96 985

Distribucija rezervnih delova

Atom Partner d.o.o.
Kneginje Zorke 25-27
11000 Belgrade
Vldaimir Matović
Email: vladimir.matovic@atompartner.com
Phone: +381 64 82 93 099