Potrošni material, za katerega velja Lexmarkova omejena garancija | Lexmark Slovenija

Potrošni material, za katerega velja Lexmarkova omejena garancija

Potrošni material za laserske tiskalnike

Izdelek Obdobje garancije

Tiskalne kartuše za laserski tiskalnik*

Omejena doživljenjska garancija*

Kartuše z barvilom*

Omejena doživljenjska garancija*

Fotoprevodne enote/kompleti**

Omejena doživljenjska garancija*

Slikovne enote/kompleti**

Omejena doživljenjska garancija*

Razvijalne enote/kompleti**

Omejena doživljenjska garancija*

Stekleničke/posodice za odpadno barvilo**

Omejena doživljenjska garancija*

* Omejena doživljenjska garancija ne velja za kartuše za laserske tiskalnike, ki so bile znova napolnjene, ali za tiste, ki so se preprosto izpraznile med običajno uporabo. Omejena doživljenjska garancija je veljavna dokler je v kartuši za laserske tiskalnike dovolj Lexmarkovega tonerja za normalno tiskanje.
** Omejena doživljenjska garancija za fotoprevodne enote/komplete, slikovne enote/komplete, razvijalne enote/komplete in/ali stekleničke/posodice za odpadno barvilo je veljavna dokler se ne prikaže sporočilo »Zamenjajte element potrošnega materiala«. Lexmarkova omejena doživljenjska garancija za potrošni material ne krije stroškov škode za fotoprevodne enote/komplete, slikovne enote/komplete, razvijalne enote/komplete in/ali stekleničke/posodice za odpadno barvilo, ki je nastala kot posledica uporabe potrošnega materiala drugih ponudnikov.

Potrošni material za brizgalne tiskalnike

Izdelek 1 leto

Kartuše za brizgalne tiskalnike

X

Potrošni material za urejevalnike besedila

Izdelek 1 leto

6400, 6408, 6412 – trak za matrične tiskalnike

X

Lexmark 4227, 4227 plus – trak za matrične tiskalnike

X

Lexmark 23xx Series – trak za matrične tiskalnike

X

24xx Series – trak za matrične tiskalnike

X

25xx Series – trak za matrične tiskalnike

X

25xx+ Series – trak za matrične tiskalnike

X