Document Distributor | Lexmark Slovenija

Document Distributor

Povežite vire zajemanja v organizaciji, da pospešite postopke

Količina nestrukturiranih podatkov narašča, ustvarjajo jih skoraj vsi, v različnih zapisih in na številnih lokacijah v organizaciji. Brez učinkovitih postopkov zajemanja se organizacije mučijo s pošiljanjem vsebine pravim ljudem, ko jo ti potrebujejo,ter težje dosegajo zakonsko regulativo in se soočajo z varnostnimi tveganji.

Program Lexmark Document Distributor vam omogoča zagotavljanje dokumentov in podatkov iz zajetih virov v organizaciji (denimo iz sistema ECM ali ERP), kadar koli jih potrebujete. Zajemanje dokumentov na mestu izdaje računa (vključno z izpostavami in drugimi lokacijami) pospeši obdelovanje, odpravi izgubo dokumentov in podatkov ter omogoča boljšo preglednost.

S programom Document Distributor se bo občutno povečala tudi prilagodljivost v vašem podjetju. Njegove možnosti integracije omogočajo varno povezovanje med zajetimi viri in lokacijami shranjevanja, hkrati pa tudi menjavo komponent, če to zahteva poslovni proces.  

S programom Document Distributor lahko:

  • zajemate papirnate in tudi elektronske dokumente iz različnih virov, med katere sodijo strežniki za e-pošto in faks, večnamenski izdelki, mobilne naprave in omrežne mape;
  • omogočite interaktivnost uporabnikov v večnamenskih izdelkih za zagon postopkov, indeksiranje in dostavljanje podatkov ter prejemanje sprotnih posodobitev stanja;
  • izboljšate slike z odpravljanjem nesimetričnosti, madežev in neželenega vrtenja;
  • pretvorite slike v druge grafične zapise in pretvorite slike v besedilo;
  • pošiljate zajete dokumente na različne lokacije, tudi v omrežne mape in sistem ECM ali ERP;
  • prilagajate rešitve z ogromnim številom orodij v kompletu za razvijanje programske opreme (SDK);
  • dodajate podporo za optično prepoznavanje znakov, oznak in črtnih kod te druge možnosti knjižnice, ko se vaš posel širi;
  • poenostavite upravljanje večnamenskega izdelka z uvajanjem aplikacij, pravilnikov in globalnih nastavitev v omrežne naprave.